Härdat glas

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 22 juni 2017

Härdat glas är en stark lösning för säkerhetens skull

Mirit Glas producerar härdat glas för alla typer av ändamål och levererar bl. a. till industrier och företag, som använder sig av Säkerhetsglas.

Härdat glas används inom flere olika områden.Gemensamt för dem är kravet på en glaslösning som har större motståndskraft mot temperaturer och tryck än vad obehandlat glas har samt at glasset granulerar i små ofarliga bitar (skärvor) om det går sönder.

Mirit Glas var som företag först i Danmark med att framställa härdat glas och vi är alltjämt bland landets främsta experter på området.

Det finns flera fördelar med härdat glas:

• Stor brytstyrka:
Härdat glas är flera gånger starkare än ohärdat glas. T.ex. har 5 mm tjockt härdat glas samma brytstyrka som 12 mm tjockt obehandlat glas. Glas är oerhört sårbart för drag- och tryckkrafter och sprickor uppstår ofta i ytan. Men då härdat glas har tryckspänningar i ytskiktet, skjuts den kritiska spänningspunkten upp och större tryck behövs, för att glaset ska gå sönder (förstöras).

• Säkerhet:
När härdat glas krossas, granulerar det i små ofarliga bitar. Det kan därför med stor fördel användas som Säkerhetsglas, på platser där vanliga glasskärvor ifrån vanligt glas kan medför (vålla) personskador. Ytterligare kan man förebygga sprickor eller spridning av glasbitar, genom att laminera ihop två stycken av härdat glas till ett glasstycke. När laminerat glas krossas håller det nämligen ihop som en sammanhängande enhet.

• Termisk motståndskraft
Härdat glas tål temperaturskillnader på upp mot ca 250 grader och passar därför extra bra, där vanligt glas spricker på grund av ojämna temperaturer. Vanligt glas tål temperaturskillnader på upp mot ca 40 grader.
Mirit Glas levererar även glastyper som tål ännu högre temperaturskillnader.

Kontakta oss så hittar vi den rätta glaslösningen för just era behov.

Mer om glashärdning:
Allt förarbete på glaset, som tillskärning, hålborrning, utskärning för beslag samt kantbearbetning, görs före härdningen eftersom härdat glas inte kan bearbetas lika lätt.

Under härdningsprocessen utsätts glaset för mycket starka påfrestningar. Först värms glaset upp till ca 660° C och därefter kyls det snabbt ned med med luft. Då ytskiktet svalnar snabbare än glasets mitt, uppstår bestående tryckspänningar i ytan och dragspänningar i mitten. Man kan se att glaset er härdat genom polariserat ljus, som gör att spänningsnätet blir synligt.

Om härdat glas utsätts för temperaturer över 300° C under längre tid kan de bestående spänningsskillnaderna utjämnas och glaset mister då sina särskilda egenskaper. Vi har även glastyper som tål ännu högre temperaturer. Kontakta oss för mer information.
Leverantör
Mirit Glas A/S
Harmonivej 1
2730 DK-Herlev
Danmark

Johan Stenfeldt Hansen
Telefon: +45 44944449
Fax: +45 44940844


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.133