23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Förberedd för industri 4.0: Ny lamellvakuumpump med tryckreglering

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Med den nya R 5 PLUS introducerar Busch en banbrytande vakuumpump för livsmedelsförpackning på marknaden. Den kan användas med tryckreglering eller med konstant kapacitet för att bli exceptionellt energieffektiv.

Som en enstaka vakuumpump i en förpackningsmaskin eller som enhet i centralvakuumförsörjning bibehåller R 5 PLUS den specificerade kapaciteten. Den kan också hålla det vakuum som krävs på korrekt nivå, oavsett om förpackningsvolymen ändras. Tack vare att drivningen tillåter variabel hastighet har vakuumpumpen ett kapacitetsintervall på 440 till 760 kubikmeter per timme och når ett sluttryck på 0,1 millibar. Alla driftdata registreras och lagras permanent. Dessa data är åtkomliga direkt på den inbyggda displayen och kan överföras via ett Modbus TCP/IP-klient-server-protokoll. Vakuumpumpen kan styras med en fjärrkontroll via en dator. Buschs nya vakuumpump är därmed förberedd för industri 4.0.

R 5 PLUS har två lägen. Med hjälp av en intuitiv menystruktur på displayen kan användaren välja mellan de två lägena konstant kapacitet och tryckreglering. Det är typen av förpackning som avgör vilket som är det lämpligaste läget. Vid förpackning av mindre enheter med långa cykler med endast få sekunder mellan evakueringscyklerna är det bäst att låta vakuumpumpen fortsätta gå. Möjligheten att justera kapaciteten direkt på displayen innebär att den kan anpassas efter det aktuella behovet utan att det inverkar negativt på förpackningskvalitet eller cykeltider. Detta innebär att kapaciteten kan hållas på en konstant nivå på någonstans mellan 440 och 760 kubikmeter per timme.

Vid längre förpackningscykler eller då vakuumpumpen används i centralvakuumsystem är pumpreglering det lämpligare alternativet. I det här fallet bibehåller vakuumpumpen den förvalda vakuumnivån, oberoende av hur kapaciteten ändras. När önskad vakuumnivå stabiliserats fortsätter R 5 PLUS att köra med lägsta kapacitet, 35 hertz, så att den kan svara på ett plötsligt ökat kapacitetsbehov genom att öka varvtalet. Vid långvariga avbrott kan vakuumpumpen också slås på och av automatiskt tack vare Eco-läget.

 R 5 PLUS vakuumpumpen är baserad på Buschs beprövade vakuumteknik med roterande lameller. Tack vare den stabila volymflödeskurvan kan denna vakuumpump fortfarande uppnå 70 procent av sin kapacitet vid atmosfärstryck, också vid en så låg vakuumnivå som 5 millibar.

En av de stora fördelarna med lamellteknik är att effektförbrukningen går ner när trycket sjunker. Lamellvakuumpumpen förbrukar mest energi mellan tidpunkten för start och den tidpunkt där den når en nivå på omkring 300 millibar. Inom driftintervallet 10 millibar och sluttrycket 0,1 millibar förbrukar vakuumpumpen endast 40 till 60 procent av märkeffekten.

Detta faktum i sig gör R 5 PLUS till den mest robusta och effektiva vakuumpumpen i sin prestandaklass. Dessutom kan R 5 PLUS spara ännu mer energi tack vare de två fritt valbara funktionslägena och den behovsstyrda effektjusteringen.

En inbyggd PLC av standardutförande registrerar och lagrar alla driftdata permanent. Detta möjliggör inte bara fullständig och oavbruten registrering av data, utan tillhandahåller också sådant som varnings- och larmfunktioner. Med hjälp av den självinstruerande menystrukturen på displayen kan operatören bestämma när dessa varningar och larm ska visas och/eller aktivera en åtgärd. Alla data som registreras av PLC:n kan överföras till andra PLC:er, datorer eller SMS-styrenheter i analog eller digital form, vilket innebär att R 5 PLUS lamellvakuumpump har full anslutbarhet.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Bilder och video

Sänd till en kollega

0.047