23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Energieffektiv produktion med centralvakuum

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Det vakuum som krävs genereras av vakuumpumpar från Busch Vacuum Solutions och är av utrymmesskäl monterade i en 20-fots container.

Totalt 200 ton färska köttprodukter och 95 ton och kallskurna produkter levereras dagligen av produktionsanläggningarna i Südbayerische Fleischwaren GmbH till EDEKA-butiker. Som ett resultat av de positiva erfarenheterna vid produktionsanläggningen och styckningsanläggningen i Bayernfleisch GmbH har nu även produktionsanläggningen i Obertraubling gått över till en centraliserad vakuumförsörjning.

Südbayerische Fleischwaren GmbH driver fyra produktionsanläggningar i Ingolstadt, Donauwörth, Traunstein och Obertraubling. De fyra produktionsanläggningar har ett kombinerat sortiment av 305 olika produkter för färska livsmedel. Südbayerische Fleischwaren levererar till totalt 1 280 butiker, 35 företag och tre lager, som var och en tillhör EDEKA Südbayern. Kapacitet är nyckeln: sofistikerad logistik säkerställer att de beställda varorna levereras inom 24 timmar. Südbayerische Fleischwaren använder uteslutande kött från Bayern för alla produkter och garanterar därmed hög kvalitet och spårbart ursprung. 

Anläggningen i Obertraubling producerar främst råa och kokta korvar, man tillämpar skiftarbete. Cirka 23 ton råa och kokta korvprodukter lämnar fabriken dagligen. Produkterna är förpackade på fyra förpackningslinjer med termoformningsmaskiner. För att förse förpackningsmaskinerna med vakuum installerades ursprungligen en vakuumbooster och en lamellvakuumpump för termoformning av bottenfilmen och för att evakuera vakuumkammaren.

Tack vare erfarenheten med centralvakuumsystemet i produktionsanläggningen i Traunstein övervägde även anläggningschefen Walter Stemplinger möjligheten till centralisering i Obertraubling. En av anledningarna var stängningen av en förpackningslinje under det årliga underhållsarbetet på vakuumpumparna, dessutom ville han också eliminera värmen från vakuumpumparna ut i produktionen samt minska bullernivån. Han kontaktade då vakuumexperter från Busch, som tidigare hade designat och byggt systemen för Bayernfleisch i Traunstein.

Ytorna i produktions- och förpackningsområdena utgjorde en utmaning. För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan har köttfabriken i Obertraubling redan genomgått en rad expansioner under de senaste åren. Det fanns dock inget utrymme för installation av ett centralt vakuumsystem. Vakuumexperterna från Busch konstruerade ett vakuumsystem (fig. 1) som monterades i en 20-fots container. Busch levererade detta vakuumsystem, som i huvudsak består av fyra PANDA vakuumboosters, fyra R5 lamellvakuumpumpar samt ett styrskåp, allt monterat i containern (Fig. 2). Bufferttankarna monterades ovanpå containern och alla fyra förpackningsledningarna är anslutna till dem.

Förpackningskamrarna evakueras i två steg med två vakuumledningar. I den första ledningen finns det ett konstant så kallat grovvakuum på 30 millibar. Detta möjliggör snabb evakuering till den grova vakuumnivån. När detta har uppnåtts växlar systemet till två med en vakuumnivå på 4 millibar. Denna tryckutjämningsmetod i tvåsteg underlättar korta cykeltider. Bufferttankarna på behållaren och volymen på de 18 till 25 meter långa ledningarna säkerställer att de nödvändiga vakuumnivåerna finns permanent i linjerna. För termoformning av bottenfilmen är grovvakuumnivån helt tillräcklig, formverktygen utsätts för detta vakuum. Systemet är behovsstyrt. Beroende på trycket slås de enskilda vakuumpumparna på och av via en transmitter. Detta innebär att, i motsats till den tidigare decentraliserade vakuumtillförseln, att alla vakuumpumpar inte är i drift hela tiden

Vakuumtillförseln är nu helt redundant. Detta innebär att underhåll av enskilda vakuumpumpar, som helt enkelt kan kopplas ur via ventiler inte påverkar driften. Serviceteknikern behöver inte längre utföra service i det hygieniskt känsliga förpackningsområdet, trots att den årliga servicen från Busch utförs under pågående drift. Efter att anläggningen startades 2018 kan produktionsanläggningens chef i Obertraubling i dag bekräfta: "När servicearbete utförs på vakuumförsörjningen, märks inte detta på förpackningslinjerna."

Genom att ta bort de enskilda vakuumpumparna från förpackningsrummet minskades bullernivån avsevärt. Kylningen av förpackningsrummet kan nu också minskas eftersom den värme som avgas av vakuumpumparna inte längre släpps ut i produktionsrummet. Detta och den behovsstyrda kontrollen av vakuumförsörjningen bidrar till en minskad energiförbrukning. Tack vare energibesparingarna och har Südbayerische Fleischwaren nu också installerat en extremt ekonomisk vakuumförsörjning vid sin andra produktionsanläggning. Om något fel skulle uppstå på en vakuumpump, kan förpackning trots allt utföras på förpackningslinjerna. Tack vare ett servicekontrakt med Busch kan Walter Stemplinger vara säker på att vakuumtillförseln alltid är fullt fungerande.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Sänd till en kollega

0.094