Unik packcell med ”Facing”

| Medlemsnyhet | Företag FH Automation A/S

Detaljhandeln ställer allt större krav på hur deras artiklar skall presenteras i butik för att ge maximal kundexponering på en så liten butiksyta som möjligt.

FH Automation har därför utveckla en unik robotcell som möter dessa krav.

Facing

Robotcellen, som primärt vänder sig till livsmedelsindustrin och hygienbranschen, grossistförpackar produkter enligt principen ”Facing” vilket innebär att samtliga produkter i grossistförpackningen är vridna så att framsidan på etiketten alltid är vridet med ”ansiktet” utåt mot kund.

Facingkonceptet har två huvudsyften.

Det första är att kunderna i butik alltid ser produktens framsida oavsett om det är den första eller sista förpackningen i grossisttråget.

 Det andra syftet är en effektivisering av personalens tid.

För butikspersonalen är det bara att sätta den öppna grossistförpackningen/tråget i butikshyllan och alla burkar står vända åt samma håll. Ingen personal behöver lägga mer tid på att vrida burkarna rätt.

Även i fristående stapelexponeringar blir effekten enorm om alla burkar är vända med ”ansiktet” utåt.

 

Tekniken
Robotcellen består av vår egenproducerade trågresare och rad små KUKA-robotar. Antalet robotar är avhängigt på den önskade kapaciteten.

I exemplet nedan används 5 stycken KUKA Agilus-robotar och packcellen har en kapacitet på 160 burkar/minut

När burken ankommer till packcellen sörjer ett unikt Vision system för att robotarna får information hur burken är vriden. Vårt program beräknar därefter hur många grader roboten skall vrida burken för at etikettens ”ansikte” skall komma utåt när den flyttas över i tråget.

I butik är det sedan bara för butikspersonalen at sätta/skjuta in tråget i butikshyllan och alla produkterna står med ”ansiktet” utåt

För mer information, kontakta FH Automation .

Danmark:

Per Johansson
+45 22 16 16 87

Sverige:

Mats Soneryd

0705-35 76 87

 

Medlemsnyhet

Företag
FH Automation A/S

Fuglevangsvej 45
8700 Horsens
Danmark
FH Automation A/S

Sänd till en kollega

0.259