Good Solutions Sweden AB

Detta är Good Solutions

Tjänster och systemstöd för förbättringsarbete och produktionsuppföljning. TAK/OEE, stopptidsuppföljning, SMED mm

På vår webbsida finns gott av artiklar och gratisprogramvaror för nedladdning. Välkomna!

http://www.goodsolutions.se

Affärsidé
GSAB utvecklar och säljer programvara för tillverkningsindustri som vill öka sin konkurrenskraft genom ökad produktionseffektivitet. Programvaran kompletteras med tjänster från både GSAB och samarbetspartners för att slutkunden ska få ytterligare ökad nytta av programvaran.

Försäljning på den svenska marknaden sker både i egen regi och med samarbetspartners. Utifrån den svenska marknaden växer vi globalt via våra kunder och våra samarbetspartners.

Programvarans grundutveckling styrs helt av de behov vi identifierar hos våra kunder. Programvaran utvecklas och förpackas för att i så hög grad som möjligt uppnå skalbarhet i alla led från försäljning till installation och systemintegration till utbildning. Detta uppnår vi genom våra medarbetares förståelse för helhetsbilden och våra produktutvecklares mycket goda kunskaper i moderna it-tekniker.

Beskrivning av verksamheten
Good Solutions är ett Göteborgsbaserat programvaruföretag med den egenutvecklade produkten RS-Production som används av tillverkande företag som fokuserar på hög produktionseffektivitet och ökad lönsamhet. Utöver programvaran erbjuds tjänster för att hjälpa kundföretag att nå den fulla potentialen med programvaran. Det handlar ofta om coachande tjänster för att på olika sätt mogna i sitt förbättringsarbete.

Programvaran RS-Production är ett lättillgängligt verktyg för praktiskt förbättringsarbete och realtidsvisualisering av produktionsläge mot plan.

En viktig grundfunktion är automatisk identifiering av produktionsstörningar och visualisering av störningsorsakers inverkan på produktionseffektiviteten. Detta görs i tydliga och lätta användargränssnitt så att all kan vara med.

Företaget drivs med en tydlig målbild att etablera en standardprodukt i både Sverige och på andra geografiska marknader. Vägen dit går genom engagerade medarbetare som i dialog med våra kunder utvecklar en skalbar produkt med hjälp av moderna tekniker huvudsakligen från Microsoft. I bakgrunden finns en erfaren och ekonomiskt stabil ägarkonstellation.

Kort historik
Bolaget grundades 2005 och har ända sedan starten enbart ägnat sig åt produktionsuppföljning i olika former. Efter ett några år av sökande fann vi 2007 definitionen på vår produkt RS-Production när vi fick de första beställningarna på lösningar för stopptidsuppföljning och TAK/OEE-mätning.

Referenser

Fakta om Good Solutions Sweden AB

Adress
Good Solutions Sweden AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Se på karta

Region
Sverige
Västra Götalands län
Göteborgs stad

Telefon: +46 031 - 788 19 20

VAT nummer: SE5566586649

Anställda: 15

Se hemsidan

Kontaktpersoner

Mikael Persson Mikael Persson
Yrke: VD
Direkt telefon: +46 31781923

Sänd till en kollega

0.148