Renhetsanalys - för längre livslängd på material och utrustning

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 26 januari 2018

Ovälkomna partiklar på detaljer, i vätskor, smörjmedel och luft kan förkorta livslängden på material och utrustning, förstöra konstruktioner, påverka miljön samt orsaka driftstörningar och haverier.

Kraven på renhet har ökat markant under de senaste åren, främst på grund av allt större krav från de stora personbils- och lastbilstillverkarna. Anlita Safe Control för enstaka undersökningar och/eller för regelbundna kontroller för att säkerställa att de krav på renhet ni eftersträvar uppnås.

Så här går det till

Efter avskiljning av partiklar från detalj, med ultraljud eller spolning, filtreras vätskan med partiklarna genom ett filter som sedan torkas i exsickator. Sedan kan vi med vår automatiserade utrustning räkna och mäta storlek på partiklar och särskilja på metalliska och icke-metalliska partiklar samt fibrer. För att säkerställa en korrekt partikelräkning och storleksmätning använder vi oss av ett referensfilter med definierade partiklar enligt ISO 16232. Vid behov kan även intressanta partiklar analyseras med avseende på kemisk sammansättning.

Vill du veta mera om våra renhetsanalyser?

Kontakta Sandra Johansson hos oss, tel 031-656488, sandra.johansson@safecontrol.se

Renhetsanalyser

 
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.161