23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Kurser från Ramboll Utbildning

Tillbaka till företagsprofilen.

Sortera efter
Sida av 1

Bygga och utveckla säkerhetsskydd i praktiken, 1 dag

Startdatum: den 3 juni 2021

Det finns ett stort behov i Sverige att öka förmågan i olika verksamheter att analysera och hantera säkerhetsskyddet. Den nya säkerhetsskyddslagstiftn ...

Transport av farligt gods på sjö, 1 dag

Startdatum: den 8 juni 2021

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö, t.ex. beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar, ska geno ...

Revision med fokus på hållbarhetskrav, 1 dag

Startdatum: den 25 maj 2021

Det är ett känt faktum att krav som inte följs upp riskera att bli uddlösa. Det här är kursen som ger dig verktygen och förståelsen för hur du på ett ...

Renrum - Minimera föroreningsspridning utifrån de myndighetskrav och standarder, ISO 14644

Startdatum: den 27 maj 2021

Kunskapen om föreningsspridning och föroreningsalstring är väsentlig för att kunna minimera kontamineringsrisker och effektivisera renrumsdriften utif ...

ISO 9001:2015 - Kvalitetsledning

Startdatum: den 26 maj 2021

Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av ...

Internrevision av ledningssystem, 3 dagar

Startdatum: den 18 maj 2021

En av våra mest populära kurser, där vi genom åren utbildat mer än 1 000 interna revisorer. Genom att varva teori med praktiska rollspel och feedback ...

Miljölagstiftning, 1 dag

Startdatum: den 18 maj 2021

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Miljöbalken ...

Transport av farligt gods på väg, 1 dag

Startdatum: den 26 maj 2021

Varje dag transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Transporterna utgör stora risker varför det är viktigt att de hanteras på rätt sätt ...

ISO 14001:2015 - Miljöledning

Startdatum: den 1 juni 2021

Miljöledning är ett verktyg för organisationer och företag att förbättra sin verksamhets miljöprestanda, att minska negativ miljöpåverkan och nå sina ...

Riskbedömningar - arbetsmiljö, 1 dag

Startdatum: den 8 juni 2021

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs vill ...

ISO 45001:2018 - Arbetsmiljöledning

Startdatum: den 19 maj 2021

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 kom under mars 2018 och ersätter under en treårsperiod OHSAS 18001:2007. Kursen ger dig kunskap om hur kraven i I ...

Kemiska hälsorisker med riskbedömning, 1 dag

Startdatum: den 20 maj 2021

Efter kursen har du övergripande kunskap om hur kroppen fungerar och påverkas av olika kemiska ämnen. Kursen är en fortsättning på kursen Arbetsplatse ...

Arbetsplatsens kemikaliehantering, 1 dag

Startdatum: den 19 maj 2021

Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets hantering av kemikalier. För att underlätta vå ...

Vägen till ett hållbart arbetsklimat, 1 dag

Startdatum: den 26 maj 2021

Med en ökad kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljön ska deltagarna kunna inspirera och motivera andra att gå över till ett för människan mer hål ...

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag

Startdatum: den 25 maj 2021

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbets ...

Resultat per sida:12244896
Sida av 1

Fakta om Ramboll Utbildning

Adress
Ramboll Utbildning
Vädursgatan 6
402 27 Göteborg
Se på karta

Region
Sverige
Västra Götalands län
Göteborgs stad

Telefon: +46 (0)10 615 60 00

VAT nummer: SE5561330506

Kontaktpersoner

Sofia Askengren Sofia Askengren
Avdelning: Ramboll - Digital & Education
Yrke: Marketing & Communication
Telefon: +46 10 6153126

Sänd till en kollega

0.094