23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Uppdateringskurs i Tebis V4.0 R9

Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
Löpande anmälan

Tebis, specialisten inom CAD/CAM- och MES-processlösningar inom tillverkning av modell-, form- och pressverktyg, har lanserat Version 4.0 Release 9 av sin CAD/CAM-programvara. De många nya funktionerna och förbättringarna är alla utvecklade för att underlätta för företag att implementera sina tillverkningsprojekt på ett säkert och effektivt sätt utan kollisioner.

Höjdpunkterna omfattar bland annat enkel  kollisionskontroll av maskinhuvudet vid fräs- och svarvoperationer, integrerade mätcykler för tillverkningsprocessen för högre produktivitet, samt enklare överlämning av komponenten mellan huvudspindel och subspindel.

En överblick över de viktigaste nyheterna i Release 9:

CAM – Automatisering

 • Flexibla NC-program med hålbilder
  Man kan exportera NC-program med hålbilder vilket möjliggör snabb anpassning vid borrning till ändringar som inte kommunicerats genom 3D-data. Val av element vid bearbetning av features har också utökats, nu kan man välja features utifrån riktning, plan, dimensioner och NCSet. Den resulterande verktygsbanan exporteras därefter som en hålbild, vilket gör det möjligt att enkelt ändra borrpositionerna vid styrsystemet.
 • Automatisk identifiering av försänkningsdjup
  Förenkla bearbetningen av hål och standardfickor. Försänkningsdjupen identifieras automatiskt när man scannar features, om de inte börjar på en plan yta. Detta värde anges i features som pilotdjup. Pilotdjupet kan även anges manuellt med Pilot-funktionen för individuella features baserade på ytelement. Med den processäkra bearbetningen av standardfickor och hål med NCSet-mallar skapas försänkningar till pilotdjupet automatiskt.

 

CAM – Fräsning

 • Säker fräsning med hänsyn tagen till maskinhuvudet
  Tebis tar numera hänsyn till maskinhuvudets geometri hos den virtuella maskinen för att skapa kollisionsfria verktygsbanor ännu enklare. Minska eller uteslut fräsområden innan en kollision med huvudet uppstår. Om så önskas kan även lämpliga indexerade tiltriktningar beräknas för restbearbetning av hålkäl (RFill). Den aktuella geometrin hos den virtuella maskinen – vanligtvis den godkända modellen av din maskin och inte någon ersättningsgeometri – används alltid vid denna beräkning. Maskinhuvudet eller bordet kan roteras interaktivt inom begränsningarna för maskinens kinematik för att bättre komma åt fräsområdena vid beräkningen – en signifikant fördel för asymmetriska huvuden. Denna innovativa lösning möjliggör användningen av optimalt korta verktyg simultant med bekväm processäkerhet.
 • Effektivare bearbetning av plana ytor
  Skärfördelningen beräknas numera från flankerna vid axelparallell planbearbetning med NC2ax/MPlan-funktionen. Bansorteringen kan nu starta från utsidan eller insidan. Man kan även bearbeta trånga områden med ett enkelt skär med fritt definierbar centrumoffset.
 • Finbearbetning av konturer med radiekompensering vid dykfräsning
  En ny strategi är tillgänglig för dykfräsning vid finbearbetning av konturer. Den kan kombineras med grovbearbetning samt även skapas med radiekompensering. Detta ger en optimerad finbearbetningsprocess.
 • Konturfräsning med automatisk undvikning
  Stoppytor undviks automatiskt vid Z-variabel bearbetning av konturer. Verktyget lyfts fritt med valfri vinkel innan det når fram till stoppytorna, passerar ovanför stoppytorna med angiven säkerhetsavstånd och därefter går ner igen när det passerat stoppytorna. Hela fräsens längd utnyttjas därmed även vid komplexa uppspänningssituationer.
 • Snabbare slutförande med separata offsetvärden
  En ytterligare axiell eller radiell arbetsmån kan användas för grovbearbetning med olika arbetsmån i branta och flacka områden. Denna extra arbetsmån adderas till den allmänna arbetsmånen. Exempelvis kan flacka områden finbearbetas direkt medan branta områden är semifinbearbetade. Områden med negativ överlappning kan definieras så verktyget inte är i för stort ingrepp i materialet på branta flanker.
 • Restbearbetning av hålkäl snabbt och effektivt
  Man kan per automatik erhålla maximalt djup där material ska avverkas i hålkäl. Detta värde beräknas separat för varje hålkäl så alla hålkäl blir färdigbearbetade. Detta möjliggör snabbt och effektivt arbete även för de minsta verktygen.
 • Bästa ytkvalitet med 3till5-axlig bearbetning
  Fräs fram de bästa ytorna med strategin 3till5-axlig kollisionsundvikning. Positioneringen av rotationsaxlarna är nu bättre synkroniserad för angränsande verktygsbanor. Verktyget vinklas också mjukare mellan nya vinklar i hörn. Den nya analysfunktionen i den interaktiva beräkningen kan användas för att utvärdera rotationsvinkeln i A/B-axeln, rotationsvinkeln i C-axeln, förändringen av vinkeln i verktygsbanan samt höjdprofilen. Denna analysfunktion ger användaren bästa förutsättningar för att tillverka ytor av högsta kvalitet.

 

CAM – Svarvning

 • Förbättrad hantering av skärdata för svarvverktyg
  Använd dina svarvverktyg optimalt. Skärdjupet kan nu definieras även för svarvverktyg. Dessa värden kan automatiskt anropas vid kontursvarvning och avstickning. Detta säkerställer att man alltid använder bästa skärdata för varje maskin i varje maskingrupp och för alla material och bearbetningstyper.
 • Säkra svarvberäkningar med verktygshållare
  Förhindra kollisioner med verktygshållare vid svarvning vid beräkningen. Oavsett om maskinen har ett revolvermagasin eller maskinhuvud kan bearbetningsområdena begränsas vid behov för att undvika kollisioner. Detta möjliggör snabb och säker beräkning av NC-program även för de mest komplexa bearbetningarna.

 

CAM – Maskinteknologi

 • Smidig överlämning av detalj mellan huvud- och subspindel
  Överlämning av detaljer i bearbetningscenter med huvud- och subspindel kan numera enkelt och säkert kontrolleras i Tebis arbetsplanerare. Detaljen kan överlämnas med stillastående eller roterande spindlar – med motsvarande vinkelsynkronisering. Eftersom Tebis arbetsplanerare genom aggregatbiblioteket och uppspänningen erhåller all information om detaljens längd, spänndjup, chucklängder och detaljens förflyttning, så behöver man inte bekymra sig om detta – all nödvändig data överförs automatiskt. Vid behov kan avstickning och matning av ämnet inkluderas i överlämningen av detaljen. Denna automatiska överlämning – vilken visas realistiskt i simuleringen – möjliggör en smidig och säker tillverkning i båda spindlarna i bearbetningscentret.
 • Flexibel kontroll över bearbetningscenters
  Maskinspecifika användarparametrar kan anges som konfigurationselement för virtuella maskiner. Detta möjliggör kontroll av uppförandet hos bearbetningscentrat genom maskinmakron. Numeriska värden kan anges, och även förprogrammerade parametrar kan väljas. Exempelvis kan man välja under vilka omständigheter verktyg ska mätas in eller hur de ska positioneras och vinklas mellan olika verktygsbanor. Detta tillsammans med övriga maskinparametrar kan enkelt anges i arbetsplaneraren.
 • Fler bearbetningsmöjligheter med fritt roterande axlar
  Vid risk för kollisioner och ändlägesproblem som kan undvikas med hjälp av en annan huvudrotation, kan man ändra den kinematiska konfigurationen såsom rörelsefriheten i axlarna för den virtuella maskinen. Valda maskinpositioner bibehålls när verktygsbanorna räknas om. 

 

CAQ – Mätning

 • Ökad produktivitet tack vare processintegrerad mätning
  Integrera mätningen helt och hållet i tillverkningsprocessen – enkelt och säkert med kollisionsskydd. Exempelvis kan man kontrollera att detaljen är uppspänd på korrekt sätt, att ämnet har rätt mått och placering, att detaljen efter bearbetningen inte kräver ytterligare bearbetning som annars inte upptäckts förrän efter att detaljen tagits ner från uppspänningen. Alla nödvändiga funktioner finns nu tillgängliga i menyn MPoint – från probkalibrering till punktmätning, vinkelmätning baserad på punkter eller cirklar, samt cirkel- och rektangelmätning för att kontrollera exempelvis spår och ribbor. Integrerad toleranskontroll kan utföras för att kontrollera om man skall fortsätta med bearbetningen eller om den behöver avbrytas. Detta resulterar i en pålitlig och högst automatiserad process med kombination av fräsning, svarvning och mätning som förhindrar skador på verktyg och maskiner. Man erhåller samtidigt kortare ställtider och maskintider, högre komponentkvalitet och färre omarbetningar. Man kan utnyttja fördelarna med dessa mätfunktioner även om styrsystemet saknar egna mätcykler.
 • Överskådlig visning och dokumentation av mätresultat
  Mätresultaten kan visas direkt på detaljen i 3D CAD/CAM-datan. Filen som genereras på CNC-styrsystemet kan importeras med mätresultaten.  Visning sker av det uppmätta värdet, avvikelsen, formparametrar och toleransområdet för mätningen. Man kan dokumentera utvärderingen grafiskt och i tabellform som en pdf-fil.

 

CAM – Laserskärning och trimning

 • Flytta banor enkelt inkrementellt
  Korrigering av redan modifierade bearbetningar inom laserskärning och trimning har förenklats. Värdena för bankorrigeringen kan numera anges inkrementellt. På så vis får man en ny bearbetningsstatus enkelt och utan risk för inmatningsfel.

 

+ mycket mer.

Förkunskapskrav: utbildning på Tebis V4.0 R1 eller senare.

Tidsåtgång:  1 dag

Utbildningsadress

Backa Bergögata 18
422 46 Hisings Backa

Sänd till en kollega

0.174