23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Sju sätt att minska driftstörningar

Driftstörningar i tillverkningen är en av de största riskerna inom tillverkningsindustrin. Från fel på utrustningen till brist på råmaterial.

Det finns två typer av produktionsstopp: planerade och oplanerade – alla driftstörningar i tillverkningen kan leda till stora förluster när det gäller intäkter och marknadsandelar.

Planerat produktionsstopp är en schemalagd nedstängning av tillverkningsutrustning eller tillverkningsprocesser för att utföra underhåll, inspektioner, reparationer, uppgraderingar eller tillverkningsinställningar. Det är av största vikt att planera in produktionsstopp för underhåll för att hålla utrustningen i optimal kondition och undvika oplanerade stopp. Även om planerade produktionstopp avbryter tillverkningsprocessen har du fortfarande kontroll över produktivitetsprocesserna.

Oplanerat produktionsstopp inträffar vid oväntad nedstängning eller fel på tillverkningsutrustningen eller tillverkningsprocessen. Det leder till att livsmedel förstörs om de inte förpackas eller kostsamma förseningar i tillverknings- och leveransscheman. Dessutom är det svårare att följa miljöbestämmelser och uppfylla hållbarhetsåtgärder när driften är instabil. Detta kan leda till en ökning av miljöincidenterna.

Därför är det viktigt att förhindra driftstörningar för att garantera produktiviteten.

Följ våra sju tips för att reducera driftstörningarna i din produktionslinje.

1. Ta fram ett system för att snabbt identifiera och lösa av tillverkningsproblem
Systemet ska samla in och analysera data som ger information om utrustningens totala underhållsbehov. Tolkning av data kan hjälpa dina team att lösa tillverkningsproblem genom att utföra förebyggande underhåll. Implementeringen av ett sådant system gör det möjligt för fabriker att minska tiden som förloras på grund av tillverkningsproblem och förhindra kostsamma oplanerade driftavbrott genom att uppmärksamma de anställda om eventuella fel på utrustningen.

2. Använd förebyggande analyser för att identifiera potentiella problem innan de inträffar
Förebyggande analyser upptäcker mönster i maskindata i realtid som kan leda till att ett problem uppstår. Dataanalyser kan ge dig information flera veckor i förväg om vilka delar av maskinen som det finns risk för att de kommer att gå sönder. Det gör det möjligt för dig att planera underhållsscheman och beställa reservdelar i förväg, vilket effektivt minskar tiden och risken för återkommande problem.

3. Implementera ett förebyggande underhållsschema
Förebyggande underhåll är ett av de mest effektiva sätten att minimera oplanerad produktionsstopp.

Du kan rutinmässigt samla in värdefull information om din utrustning för ett systematiskt underhåll. Med rätt riktat underhåll kan du reagera på förutsedda utrustningsfel eller olycksfall innan de inträffar. Genom att minska risken för oväntade driftstörningar kan din personal fokusera på mer lönsamma uppgifter.

4. Skapa ett system för att hantera problem när de uppstår
Genom att ha ett system som spårar och övervakar problem när de uppstår kan du identifiera grundorsaken till ett problem i din produktionslinje. På så sätt kan du förstå hur tillverkningsfel inträffar och hur du förhindrar att de inträffar igen. Detta reducerar oplanerade stopp samtidigt som tillverkningens effektivitet ökar.

5. Automatisera så många processer som möjligt för att minska mänskliga fel
Minska produktionsstoppen och effektivisera tillverkningsprocessen genom automatisering av repetitiva och omständliga arbetsmoment som medför risk för mänskliga fel.

Detta ger din personal mer tid att fokusera på lönsamma uppgifter och utveckla sin kompetens, vilket i sin tur leder till högre vinst för ditt företag och visar din personal att de är din mest värdefulla resurs.

6. Utbilda operatörerna i hur utrustningen används på rätt sätt
Genom att utbilda operatörerna i hur man använder utrustningen korrekt kan minska driftstörningarna avsevärt i tillverkningsprocessen. Om operatörerna vet hur de ska använda utrustningen på rätt sätt är det mindre sannolikt att de stoppar tillverkningen och kan reagera snabbare i nödsituationer. Korrekt utbildning förhindrar även oplanerade produktionsstopp som orsakas mänskliga fel och reducerar risken för arbetsplatsolyckor.

7. Använda intelligenta IoT-lösningar
Är 6 tips för många? Använd då tips 7 som en allt-i-ett-lösning!

Intelligenta IoT-lösningar hjälper till att minska driftstörningar genom att förse dig med ett system som snabbt identifierar och löser tillverkningsproblem (tips 1). Den spårar och övervakar din utrustning och process med förebyggande analyser, vilket gör att du kan skapa ett underhållsschema och beställa nödvändiga reservdelar i förväg (tips 2). Sensorer och dataanalyser gör det möjligt för IoT att kontinuerligt spåra och övervaka prestanda- och processoptimeringsdata från din utrustning. Detta ger dig möjlighet att genomföra förebyggande underhåll (tips 3) och förutse potentiella problem när de uppstår (tips 4), vilket effektivt minskar frekvensen av planerade eller oplanerade produktionsstopp. IoT möjliggör också automatisering av uppgifter, minskning av tiden det tar att slutföra dem och ökar slutligen produktiviteten och minskar mänskliga fel (tips 5). Tack vare de lättanvända verktygen är det enkelt att lära sig använda IoT. Din personal kommer att kunna använda den på nolltid (tips 6).

Vill du optimera din process genom att installera ett IoT-system?

Busch tillhandahåller även förebyggande underhåll genom att vid behov automatiskt skicka ut en servicespecialist baserat på analys av insamlade data.

 

Busch Vakuumteknik AB
Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Härryda kommun
Sverige
VAT nummer: SE5561981308

Kontaktperson

PT
Patrik Thorin
Utesäljare
patrik.thorin@busch.se

Sänd till en kollega

0.047