23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Automatiserad fyllning av viskösa och klumpiga snacks för djur

Dosering och fyllningsteknik är avgörande för högpresterande och pålitliga processer

Som Pet Supplies Industry Association publicerade i ett pressmeddelande har försäljningssiffrorna för djurfoder- och tillbehörsindustrin nyligen ökat betydligt jämfört med tidigare år: Färdigblandat djurfoder genererade nästan 3,5 miljarder euro enbart i onlinehandeln.

Om djurfoderproducenter vill fortsätta möta den ökande efterfrågan på djurfoder och önskan om variation och mångfald i kommande år, kommer de att behöva högpresterande bearbetningsteknologier som möjliggör transport, fyllning och dosering av ingredienser.

Dessutom måste produktionsanläggningarna kunna klara av det som har testats på laboratorienivå: Det måste vara möjligt att öka antalet cykler eller expandera produktionskapaciteten utan större modifieringar av processtekniken. Detta beror också på att det kan antas att antalet hundar, katter och små däggdjur kommer att öka - från redan otroliga 34,9 miljoner djur till betydligt fler. Och de kommer alla att behöva mat.

Djurfoderproduktion: Flexibla processer öppnar upp för olika produkter

Klassiskt torrt djurfoder brukar vanligtvis produceras genom extrudering. Här, i automatiserade processer, blandas olika ingredienser som torrt kött (köttmjöl) eller andra animaliska proteiner och kolhydrater tillsammans med vatten till önskad recept. Efter uppvärmning pressas massan genom munstycken och de resulterande strängarna torkas och skärs sedan till pellets.

Situationen är helt annorlunda för pastor och slam, som idag spelar en stor roll, särskilt på hundgodismarknaden.

  • Pastor är blandningar av fasta och flytande ämnen, dvs i vidare bemärkelse även slam. Men de har en hög fast ämneshalt och är därför inte längre flytande, utan smidbara. Pastor tillhör därför de halvtfasta beredningarna.
  • Slam å andra sidan är grovt dispergerade system av typen "fast ämne i vätska" och finns inom djurfoderindustrin i många olika typer av foder eller snacks. Den industriella bearbetningen börjar som en dispergerad vätska i form av gele, såser eller grädde, till vilken fasta ämnen som kött eller grönsaker tillsätts. Bitar av 15x15x15 mm är inget undantag. Förutom kött eller grönsaker kan naturligtvis även näringsämnen tillsättas, vilket också möjliggör produktion av snacks för djur med specifika hälsotillstånd. Beroende på produkttyp, varumärke och tillverkarnas individuella recept tillsätts också ofta gelatin till högkvalitativt djurfoder. Kollagenpeptider och de naturliga biprodukterna av deras produktion, såsom fett, proteiner och mineraler, tillsätts också ofta, liksom abrasiva ingredienser som delar av ben, senor och ryggkotor. Gelatin har vattenbindande egenskaper och ger fodret dess användarvänliga konsistens efter pastörisering.

Jämn dosering av köttklumpar och grönsaker i vätskor

Upp till denna punkt i processen är suspensionen i en mer eller mindre tunnvätskig form innehållande kött- eller grönsaksingredienser och tenderar att sedimentera. För dosering och fyllning av påsar krävs en processlösning som tillförlitligt förhindrar denna sedimentation. Liknande den farmaceutiska industrin är också djurfoderproduktionen föremål för standarder och regelverk som måste följas. Till exempel behandlar Guide To Good Practice for the Manufacture of Safe Pet Foods, publicerad 2018 av FEDIAF, uttryckligen blandningsprocesser och ramvillkoren för homogenitet i kapitel 2.5.

När djurfoder finns i primärförpackningen efter dosering och fyllning, sker pastörisering för att döda bakterier och göra djurfodret lagringsbart under en viss tid. Här blir den ursprungliga vätskesuspensionen, initialt fylld med fasta ämnen, till halvfasta foder eller snacks. Pastöriseringen kan delas in i specifika processer beroende på temperaturen och de biologiska organismer som ska dödas, men dessa kommer inte att diskuteras i detalj här.

Flexibel dosering och fyllningsteknik: Justeringsskruv för partiell kvalitet

Vätskor lastade med fasta ämnen som tenderar att separera är inte lämpliga för effektiv industriell bearbetning med användning av peristaltiska eller kolvpumpar. Progressiva kavitetpumpar utgör ett alternativ. Den teknologi som utvecklats av ViscoTec är en av de roterande positiva förskjutningspumparna. En rostfri stator rör sig excentriskt i en elastomer stator. Denna interaktion mellan rotor och stator skapar hålrum som öppnas alternerande och vars storlek alltid är konstant under rotation. Detta säkerställer att inget blockering av det transporterade produkten sker och att det inte finns några blockeringar orsakade av fasta foderkomponenter. Den specifika doseringsgeometrin möjliggör en konstant volym i proportion till rotationsvinkeln per varv.

Bypass säkerställer en kontinuerlig process

En intressant funktion för produktion av djurfoder och flexibilitet i produktblandningar och process är möjligheten att utrusta den progressiva kavitetspumpen med en bypass. Det gör det möjligt att hålla det flytande djurfodret i rörelse under doseringsprocessen, medan fyllningslinjen är stoppad. På så sätt undviker foderproducenter separation i pumpmatningen. Integration av sådana doseringssystem i befintliga produktionslinjer för djurfoder är relativt enkel, eftersom ytterligare fyll- och doseringsventiler inte krävs i ungefär 95% av alla tillämpningar.

Doseringsystemet och även bypass-konfigurationer finns omedelbart tillgängliga som standardprodukter. Den så kallade sugfunktionen i ViscoTec-teknologin säkerställer också en högpresterande process, eftersom renheten hos primära förpackningsmaterial garanteras. De kan matas till märkning, kvalitetssäkring och sekundär förpackning och logistik omedelbart efter den högcykliska fyllningsprocessen utan slutlig rengöring.

Vill du veta mer? Kontakta ViscoTec Nordic idag på info@viscotec-nordic.com eller ring oss på +45 4582 8090

ViscoTec - Perfekt doserad!
ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH är en ledande systemtillverkare inom vätsketeknik: Från extraktion och produktberedning till dosering av medium till högviskösa medier. Produktportföljen täcker doserings- och fyllningsapplikationer inom fordonsindustrin, e-mobilitet, elektroniktillverkning, livsmedelsförädling, flyg-, medicinteknik, läkemedelsindustri och många andra industrier.
Huvudkontoret för teknikmarknadsledaren ligger i Bayern. Förutom ett internationellt distributörsnätverk har ViscoTec dotterbolag i USA, Kina, Singapore, Indien, Frankrike, Hongkong och Danmark och har cirka 340 anställda världen över. 2023 registrerade ViscoTec en global omsättning på 70 miljoner euro.

OBS: Scanmaster ApS var pr 1/1 2024 förvärvades av tyska ViscoTec, och bytte i det sammanhanget namn till ViscoTec Nordic ApS

ViscoTec Nordic ApS
Svogerslev Hovedgade 48,
4000 Roskilde
Roskilde Kommune
Danmark
VAT nummer: DK18075970
P nummer: 1001425362

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.062