23948sdkhjf

Axfoods starka siffror – rusningen till Willys fortsätter

Axfood fortsätter att skörda lagrar i det nya inflationsdriva konkurrensklimatet. Av dagens delårsrapport framgår att koncernen ökade sin detaljhandelsomsättning med 19,8 procent, mer än dubbelt så mycket som marknaden.

Allra bäst gick Willys, som fortsätter att locka nya kunder, och ökade sin försäljning med 24,3 procent, och därmed också ökade i faktisk försäljning, eftersom matprisinflationen i kvartalet var 20,1 procent.

– Matprisinflationen i Sverige har fortsatt att vara mycket hög under det första kvartalet, precis som i resten av Europa. Vi arbetar hårt för att parera för kostnadstrycket från tidigare led i livsmedelskedjan. Glädjande nog ser vi sedan en tid hur priser på vissa råvaror minskat och att den pressade situationen för många av våra leverantörer har börjat lätta. Vi arbetar nu intensivt tillsammans med leverantörerna för att detta ska kunna reflekteras även i våra priser mot konsument, vilket redan har börjat ske inom vissa kategorier såsom mejeri, bröd och frukt och grönt. Även om det är många faktorer som fortsatt kan påverka är ändå detta positiva signaler. Vår förhoppning är att vi nu sett toppen av matprisinflationen, säger Axfoods koncernchef Klas Balkow i en kommentar.

Totalt ökade Axfoods nettoomsättning med 16,0 procent till 19 252 miljoner kronor (16 593).

Rörelseresultatet sjönk till 695 miljoner kronor (835), och rörelsemarginalen till 3,6 procent (5,0). Justerat för jämförelsestörande poster ökade dock resultatet till 750 miljoner kronor (653), medan den justerade rörelsemarginalen låg kvar på 3,9 procent.

– Den höga kundtillströmningen har också bidragit till en positiv resultatutveckling. Det gör att vi detta kvartal levererar en rörelsemarginal i linje med motsvarande kvartal föregående år. Resultatet har dock påverkats negativt av att vi inte fört vidare leverantörernas prishöjningar till konsument fullt ut. Jämfört med föregående år hade vi också högre marknadssatsningar inom såväl våra butikskedjor som Dagab, vilket ledde till en ökad kampanjandel. Högre hyres- och elkostnader i egen verksamhet har också påverkat resultatet negativt, säger Klas Balkow.

I början av februari började det det nya högautomatiserade lagret i Bålsta att tas i drift. I dagsläget får drygt 170 butiker dagligen leverans från Bålsta av totalt cirka 2 800 pallar med varor.

Axfoods butiker, mkr

Willys

Omsättning: 10 467

Ökning totalt: 24,3 procent

Ökning jämförbara: 21,4 procent

Resultat: 454 (367)

Hemköp

Omsättning: 4 758

Ökning totalt: 10,9 procent

Ökning jämförbara: 9,4 procent

Resultat: 71 (66)

Axfood, första kvartalet 2020, mkr

Omsättning: 19 252 (16 593)

Rörelseresultat: 695 (835)

Rörelsemarginal: 3,6 (5,0)

Resultat efter finansnetto: 615 (794)

Resultatutvecklingen per bolag:

Willys: +23,7 procent

Hemköp: +7,4 procent

Axfood Snabbgross: -0,7 procent

Dagab: +5,9 procent

Totalt: -16,7 procent

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093