23948sdkhjf

Lantmännens vd om rekordutdelningen till ägarna

Trots lägre finansnetto höjs utdelningen till 1,2 miljarder kronor.

Lantbrukskooperativet Lantmännen, med varumärken som Axa, Kungsörnen och Go Green, visar efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster ett resultat på 2 462 miljoner kronor. Vilket är lägre än 2022, som var ett rekordår på 2 536 miljoner kronor.

– Årets rörelseresultat är ett rekord medan finansnetto är något under än förra året. Ett nytt styrelsebeslut om utdelningspolicy möjliggör att vi kan förslå rekordutdelningen, säger Magnus Kagevik, vd Lantmännen.

Enligt bokslutet visar Lantmännen en helårsvinst före skatt på 1,9 miljarder kronor.

Division livsmedels resultat uppgick till 730 miljoner kronor, en ökning från förra året med 202 miljoner (528).

– På livsmedelssidan är det totala resultatet väldigt bra, men en stor del är drivet av att de internationella verksamheterna går bra. I Sverige har vi haft andra utmaningar, som är kopplade dels till den svaga svenska kronan, dels att volymerna har gått minskat. Samtidigt är kunderna är prismedvetna och det gäller att vi har rätt produkter utifrån kundernas behov.

Med förvärvet av HK Scan strax innan årets slut tillkommer cirka 1 800 anställda till Lantmännen. En affär som inväntar godkännande av berörda myndigheter.

– Tidigare har vi främst jobbat med spannmål, samtidigt som animalierna har en stark koppling till det. Till exempel så går hälften av Sveriges skörd till animalieindustrin som foder. Därför är det väldigt viktigt för lantbrukarna och Lantmännen, och för Sverige, att vi utvecklar vår svenska livsmedelsindustri. Vilket vi vill vara med och bidra till. Vi ser många möjligheter att utveckla den affären, vilket är vår ambition.

 Hur ser ni på Sveriges krisberedskap och vad kan ni göra?

– Det väldigt viktigt, då vi inte haft någon större beredskap för livsmedel under en längre tid. Sverige har en försörjningsgrad på cirka 50 procent. I och med att vi är en av Sveriges största livsmedelsproducenter är vi en viktig aktör. Vi vill vara med och bygga beredskapen igen, vilket också är positivt för svenskt lantbruk.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141