23948sdkhjf

Gröna näringarna står pall under pandemin – men förädling drabbas

Trots den rådande pandemin har de gröna näringarna, jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö klarat sig bra ur ett konjunkturhänseende, det visar ett helt nytt index från LRF. I det Gröna Näringslivsindexet framgår det att dessa näringar under kvartal tre ligger på en relativt neutral nivå, även om något försvagat i jämförelse med kvartal ett och två. Dock har vissa områden drabbats mer än andra.

– Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF i en kommentar.

Fyra av fem branschindex visar på ett försvagat konjunkturläge och det är framförallt förädling och tjänster som drar ner index från 103,7 till 94,8. Det är då framförallt priset på diesel, förädlingsvaror  samt svårigheter att rekrytera säsongspersonal som påverkat negativt då både efterfrågan och lönsamhet upplevs som god. 

Framförallt inom grisnäringen men även nötproducenterna råder det optimism då både priset och efterfrågan på svenskt kött ökat. Samtidigt har mjölkproducenterna en mer pessimistisk syn baserad på den senaste tidens sjunkande mjölkpriser.

Läs mer om: LRF
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109