23948sdkhjf

Ökad mjölkinvägning och 63 miljoner i vinst för Norrmejerier

Ökad mjölkinvägning med cirka två miljoner kilo mjölk och ett resultat på 63 miljoner kronor även om omsättningen sjönk något. Trots ett turbulent år, där coronapandemin testat organisationens förmåga att ställa om, kan Norrmejeriers vd Anders Fredriksson summera året med ljusa penseldrag.

–  Vår verksamhet har stor vana att ställa om och att vara flexibla, men detta år har varit exceptionellt ur den synvinkeln. Jag vill därför ge en stor eloge till alla våra medarbetare som bidragit till att Norrmejerier kan gå ur 2020 med en stark balansräkning och starka finanser, säger Anders Fredriksson, som själv dock kommer att lämna Norrmejerier för att senare i år tillträda som vd för Löfbergs.

Förutom förändringar i konsumtionsmönster och försäljningskanaler så har även viktiga investeringsprojekt påverkats av pandemin. Produktionsstarten av grillost, som skulle ha skett under hösten 2020, fick flyttas fram till januari 2021. Utbytet av gamla förpackningsmaskiner för mjölk och fil, som ett led i moderniseringen av färskvarumejeriet, har däremot kunnat fortsätta enligt plan och beräknas avslutas under 2021.

Under 2019 fastställde Norrmejerier också en ny strategi för verksamheten fram till 2030. Det innebär bland annat en intensifiering av hållbarhetsarbetet och ett ökat fokus på de produkter och varumärken som ger bäst avsättning för den mjölk som levereras in från de norrländska mjölkbönderna.

Som en följd av den nya strategin såldes under hösten varumärket Gainomax. En försäljning som bidragit till det goda resultatet för 2020. 

Den genomsnittligt utbetalda ersättningen för mjölkråvaran 2020 blev 13 öre lägre än genomsnittet 2019. Ekotillägget har sänkts under året som följd av minskad efterfrågan på ekologiska produkter. Det i sin tur har inneburit att inga nya ekoleverantörer tillkommit under 2020.

Den totala invägningen till mejerierna i Umeå, Burträsk och Luleå ökade dock under 2020 med två miljoner kilo mjölk, något som Norrrmejeriers styrelseordförande, Ulla Bergström ser som ett gott tecken.

– Vi ser att det investeras på gårdarna och att nya generationer vill ta vid och det känns bra. Men betalningen för mjölkråvaran behöver stärkas framåt, det är en förutsättning för en fortsatt hållbar mjölkproduktion i Norrland. säger Ulla Bergström.

Av 2020 års resultat på 63 miljoner kronor efter finansiella poster föreslår Norrmejeriers styrelse föreningsstämman en utdelning av föreningens vinst med 36 miljoner kronor. Det ger i genomsnitt 17 öre per kilo mjölkråvara till de norrländska mjölkbönderna.

Norrmejerier 2020 (siffror inom parentes avser 2019)

  • Resultat efter finansiella poster: 63 miljoner kr (-0,260 miljoner kr)
  • Omsättning: 2 023 miljoner kr (2 075 miljoner kr)
  • Faktisk ersättning mjölkråvara, inkl. föreslagen vinstdelning: 3,61 kr/kg (3,56 kr/kg)
  • Invägning: 207 miljoner kg (205 miljoner kg)
  • Antalet aktiva mjölkbönder i december 2020: 330 st (354 st)
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094