23948sdkhjf

Köttkontroll: Målet om sänkta kostnader nåddes inte fullt ut

Livsmedelsverket avrapporterar uppdrag.

Livsmedelsverket fick i uppdrag 2017 av regeringen att effektivisera kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar, bland annat genom modernisering och digitalisering. Nu avrapporteras det uppdraget.

I rapporten framkommer att även om kostnaderna har sänkts så har inte målen om minskningar i kostnader på 13 miljoner kronor inte nåtts fullt ut.

– Nu har vi genomfört flera effektiviseringar som kommer företagen till del. Vi har inte nått ända fram, och fortsätter sträva efter en mer effektiv och modern kontroll, säger Eiríkur Einarsson, chef för Område kontroll på Livsmedelsverket i en kommentar.

Bland de åtgärder som utförts för att minska kostnaderna kan nämnas bland annat en digital kontrollapp och ett kontrollmoment för käkmuskulatur på nötboskap som tagits bort. Även förbättrad uppföljning har underlättat köttkontrollen.

Anledningarna till att målen inte uppnåtts uppges vara flera. Bland annat försenades ett antal utvecklingsprojekt på grund av pandemin, samtidigt som veterinärbristen förde med sig dyra vikarielösningar.

Den svenska köttproduktionen ökade under perioden, men den ökade volymen minskade möjligheten till att sänka den totala kostnaden för köttkontrollen även om kostnaden per besiktigat kilo kött sjunkit under perioden.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094