23948sdkhjf

Trots oroliga tider går det bra för AAK

Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 822 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikers snittförväntningar i Infronts sammanställning av åtta estimat låg på ett rörelseresultat på 701 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 13.306 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 12.841 miljoner kronor.

Rörelseresultatet per kilo var 1:47 kronor. På denna punkt väntades 1:22 kronor per kilo.

AK:s rörelseresultat ökade 28 procent tredje kvartalet, med stöd av en positiv valutaomräkningseffekt på 148 miljoner kronor. Omräknat till fasta växelkurser ökade rörelseresultatet med 5 procent, uppger bolaget i rapporten.

Volymerna minskade med 4 procent till 559.000 ton. Snittförväntningarna låg på volymer om 580.000 ton, enligt Infront.

"Trots stor osäkerhet och volatilitet går det bra för AAK. Vi har kunnat hantera de generella prisökningarna och vi har arbetat effektivt och framgångsrikt med förvaltningen av vår produktportfölj", skriver AAK:s vd Johan Westman i delårsrapporten.

Under kvartalet sjönk råvarupriserna från de rekordhöga nivåer som noterats under årets första halva. Detta förväntas få en positiv effekt på rörelsekapitalet och kassaflödet under första halvåret nästa år, enligt Johan Westman.

"Samtliga affärsområden bidrog till det ökade rörelseresultatet. Under kvartalet noterar vi dock en viss nedgång i volymerna, som minskade med 4 procent jämfört med föregående år. Detta är främst ett resultat av vårt utträde från Ryssland och vår optimeringsstrategi för bagerisegmentet", skriver Johan Westman och uppger att exklusive Ryssland minskade volymerna med 1 procent.

Trots att AAK räknar med fortsatt högt inflationstryck och ett utmanande makroekonomiskt klimat, känner bolaget fortfarande tillförsikt och ser ingen anledning att justera sin uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande långsiktiga trenderna på sina marknader, skriver Johan Westman.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078