Länkar

Branschorganisationer
BFS - Branschförening för storköksleverantörer - http://www.bfs.se/
Branschföreningen för Industriell och Institutionell hygien - http://www.iih.se/
Brödinstitutet (del av branchorganisationen Sveriges bagare och konditorer) - http://www.brodinstitutet.se/
Dagligvaruleverantörers Förbund - http://www.dlf.se/1/Startsidan.html
Djupfrysningsbyrån - http://www.djupfrysningsbyran.se/
Europeiska kommissionen - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/
GS1 Sweden - http://www.gs1.se/sv/
Fiskbranschens Riksförbund - http://www.fiskbranschen.se/
KRAV - http://www.krav.se/
Kött och charkföretagen - http://www.kcf.se/
Livsmedelshandlareförbundet - http://www.livsmedelshandlarna.se/livsmedelshandlarna
Livsmedelsföretagen Li - http://www.li.se/
Livsmedelsverket - http://www.slv.se
Mjölkfrämjandet - http://www.svenskmjolk.se/Mjolk-smor-och-ost/Mjolk/
Innventia (f d Normpack) - http://www.innventia.com/
SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - http://www.sik.se/
SNF Swedish Nutrition Foundation - http://snf.ideon.se/
Svensk Dagligvaruhandel - http://www.svenskdagligvaruhandel.se
Svensk egenvård - http://www.svenskegenvard.se/
Svensk Fisk - http://www.svenskfisk.se/
Svensk fjäderfäskötsel - Svenska ägg - http://www.svenskaagg.se/
Svensk Fågel - http://www.svenskfagel.se/
Svensk Handel - http://www.svenskhandel.se/
Svensk Köttinformation - http://www.svensktkott.se/
Svensk Matpotatiskontroll, SMAK - http://www.smak.se/
Svensk Mjölk - http://www.svenskmjolk.se/
Svensk Servicehandel och Fast Food - http://www.svenskservicehandel.se/
Svenska Kvarnföreningen - http://www.kvarn.se/
Svenska kyltekniska föreningen - http://www.kyltekniska.se/
Svenska Brunnsborrares branschorganisation - http://www.geotec.se/
Svenska Bryggareföreningen - http://sverigesbryggerier.se/
Svenska Demeterförbundet - http://www.demeter.nu/
Svenskt Vatten, tidigare VAV Svenska vatten- och avloppsverksföreningen - http://www.svensktvatten.se/
Svenskt vattenbruk - myndighetsportal för vattenbruksföretagare - http://www.svensktvattenbruk.se/
Sveriges bageriförbund - http://www.bageri.se/
Sveriges biodlares riksförbund - http://www.biodlarna.se/
Sveriges Grisföretagare - http://www.sverigesgrisforetagare.se/
Tomer - Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Förening - http://www.tomer.org/
Visita (f d Sveriges hotell- och restaurangföretagare) - http://www.visita.se/


Jobbdatabaser
Metall Jobb - http://www.jobrapido.se/?q=metall
Careerjet - www.careerjet.se
Jobb i Sverige - http://jobb.renego.se
Jooble - http://jooble.org/


Råvaror
Boliden - http://www.boliden.se
Damstahl - http://www.damstahl.se
Finansportalen - http://www.finansportalen.se
London Metal Exchange - http://www.lme.co.uk
Manner Metal - http://www.manner-metal.wieland.de
Metals Market - http://www.metalsmarket.net
Tibnor - www.tibnor.se

Sänd till en kollega

0.05