23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

(Plast)avfall i havet – de rätta lösningarna är de viktigaste

| Medlemsnyhet | Företag Superfos

Använd plast får inte hamna i havet. Det är dock inte själva materialet, utan i synnerhet otillräcklig infrastruktur och beteende som förvärrar miljöproblemet. Superfos vill främja förbättringar.

Plastavfall hör inte hemma i havet och det gör inte någon typ av avfall, oavsett material – det kan vi alla enas om. Plast är en viktig råvara, ett material som används i oerhört många sammanhang och som bidrar till att förbättra vår vardag på många sätt. Det är därför viktigt att vi ser på frågan ur ett helhetsperspektiv.

Janni Langkjær Pedersen är Sustainability Communication Manager på Superfos, ett företag i Berry Global. Hon förklarar:

”Både i land- och havsmiljön är avfall en global utmaning som kräver lösningar. Medan det råder en stor enighet om detta är det avgörande att välja lösningar baserade på fakta. Vi måste handla nu, men panik kan leda till negativ miljöpåverkan i det långa loppet. Det tas många bra initiativ nu för tiden och det är fantastiskt så länge de inte potentiellt skapar fler problem än vad de löser.”

Att klandra materialet kan få negativa konsekvenser

När man demoniserar plast som material kan det få allvarliga konsekvenser för miljö och klimat, då materialet har enastående fördelar som t.ex. låg vikt och många användningsområden.

”Istället för att demonisera plasten, bör vi i hög grad rikta blicken mot vårt mänskliga beteende eller brist på önskat beteende som den viktigaste orsaken till problemet. Otillräcklig infrastruktur är ett stort problem idag som innebär att omkring 2 miljarder människor inte har tillgång till insamling av avfall i fast form. På ett globalt plan måste vi förbättra våra system för avfallshantering. En annan utmaning är att ändra folks attityd gentemot plast. Vi behöver tänka på och behandla plast som en del av cirkulära ekonomin; plast är en ”värdefull resurs”, inte bara ”avfall”. Alltså ligger lösningen i avfallsproblematiken inte i ett världsomfattande förbud eller en våldsam motreaktion mot plast, utan i strukturella och beteendemässiga förändringar,” säger Janni Langkjær Pedersen.

Så bidrar Superfos till lösningarna
För Superfos är det avgörande att bidra till den cirkulära ekonomin genom att utforma förpackningar som är hållbara och kan återanvändas. I detta syfte håller Superfos att implementera det cirkulära klassificeringsverktyget (Circular Grading Tool). Detta verktyg är utvecklat av RPC Group Plc., (per 1 juli 2019 uppköpt av Berry Global Inc.) Klassificeringsverktyget ger en visuell framställning av i vilken grad ett bit plastförpackning är återanvändbart på en skala från A till F. Verktyget kan också visa andra indikatorer som är relevanta för den cirkulära ekonomin. Det gör det enklare för Superfos kunder att efterfråga förpackningar som är utformade med en högre grad av cirkularitet. På så vis strävar Superfos redan vid utvecklingsstadiet efter att säkerställa att så lite som möjligt blir till avfall senare i produktens livscykel.

Dessutom håller Superfos fabriker för närvarande på att implementera programmet Operation Clean Sweep. Målet är att förhindra utsläpp av plastflagor, plastgranulat och plastpulver för att skydda vår miljö och inte minst haven.

Superfos deltar också aktivt i utveckling och utformning av manualer för att utveckla återanvändbara plastförpackningar och vi uppmanar till globala politiska initiativ som kan säkerställa enhetliga system för att samla in och sortera avfall.

Mer information
Vill du veta mer om detta ämne, både vad gäller fakta och vad Superfos rent faktiskt gör för att bidra till lösningarna? Då kan du se en kort video om havsplast och se de viktigaste siffrorna och fakta om avfall i form av ett informationsblad. Du kan också välja att läsa RPC Responsibility Report 2019 (ansvarsrapport) för ytterligare information om vilka insatser Superfos medverkar i för vår planet. 

Medlemsnyhet

Företag
Superfos

Spotorno Allé 8
2630 Taastrup
Danmark
Superfos

Sänd till en kollega

0.064