23948sdkhjf

Scandi Standard mer än dubblar vinsten

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 93 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Under motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 37 miljoner kronor. Ebit-marginalen uppgick till 2,8 procent (1,3).

Nettoomsättningen uppgick till 3.284 miljoner kronor (2.793).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 11 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 97,5 miljoner kronor och en omsättning på 3.142 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet uppgick till 196 miljoner kronor (136), med en ebitda-marginal på 6,0 procent (4,9).

Bolaget redovisade en förbättrad resultatutveckling inom samtliga segment under det första kvartalet.

Scandi Standards Ready-to-cook-segment, bolagets största segment, visade på en försäljningstillväxt om 16 procent till 2,4 miljarder kronor, och ett förbättrat resultat på 31 miljoner kronor (-2).

"För att möta de kostnadsökningar vi haft över tid avseende insatsvaror, energi- och drivmedelskostnader fortsatte vi anpassa volymer och sortiment under första kvartalet. Vi genomförde också prisökningar och operationella förbättringar", skriver vd Jonas Tunestål i rapporten.

Vd:n tillägger samtidigt att det återstår "en del arbete för att återställa lönsamheten" i segmentet.

Scandi Standards Ready-to-eat-segment ökade nettoomsättningen med 19 procent medan rörelseresultatet förbättrades till 45 (35) miljoner kronor.

Under 2022 växte Ready-to-eat-segmentets omsättning med 40 procent, i huvudsak drivet av stekta panerade produkter.

"Då vi nu ser en förändring i efterfrågan mellan våra olika marknader och produktområden, väljer vi att omprioritera mellan våra investeringar till förmån för marknader såsom Norge, där vi ser snabbare effekt på lönsamheten, och därmed senarelägga den planerade kapacitetsinvesteringen i anläggningen i Farre, Danmark", skriver Jonas Tunestål.

Segmentet Övrigt/Ingredienser uppvisar stark lönsamhet tack vare förbättrade marknadspriser i kombination med bolagets arbete med förbättrad operationell utvinning, heter det vidare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093