23948sdkhjf

Stark exporttillväxt för Lohilo – översynen ger resultat

Foodtech-bolaget Lohilo Foods exporttillväxt fortsätter starkt och överstiger 100 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående år.

Det uppger bolaget i ett pressmeddelande som innehåller en uppdatering kring den tidigare kommunicerade översynen av Lohilos strategi och prioriterade förändringsområden.

Lohilo uppger att bolaget ser en fortsatt stor potential i sin export.

”Förutom att intresset för våra produkter är stort uppfattas konkurrensen inom det prioriterade proteinglass-segmentet som lägre samtidigt som marginalerna är högre. Dessutom ger försäljningen i utländsk valuta en bra balans och hedge mot våra inköpskostnader som är till största del i euro”, skriver bolaget.

Lohilos befintliga exportmarknader är Finland, Norge, Danmark, Holland, Schweiz och Kina.

”Dessa ska prioriteras och utvecklas i första hand. Nya marknadsetableringar kan komma att genomföras successivt framförallt i Europa i de fall vi kan hitta starka distributionspartners”, heter det.

Av bolagets uppdatering kring effektiviseringar och nedskärningar framgår att Lohilo ska fortsätta effektivisera och anpassa verksamheten för att åter nå lönsamhet genom sjösatta och planerade åtgärder.

”Vår översyn är klar, så även fackliga förhandlingar och det står nu klart att vår personalstyrka kommer att minska med 6 medarbetare, motsvarande 5 miljoner kronor årligen. Denna åtgärd väntas ge full effekt från 1 december”, uppger bolaget. Utfallet är i linje med vad Lohilo kommunicerade i början av september.

När det gäller förändringar inom leverantörskedjan har Lohilo i nuläget genomfört förändringar som minskar bolagets inköpskostnader med 2,5 miljoner kronor på årlig basis, vilket motsvarar hälften av den tidigare kommunicerade totala besparingen på 5 miljoner kronor.

”Resterande åtgärder planeras att genomföras runt årsskiftet och beräknas ge effekt under första kvartalet 2024”, uppges det.

Lohilo kommer löpande att återkoppla till marknaden hur bolaget uppnår återstående mål samt vilka besparingar som respektive projekt har medfört, heter det.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.328