23948sdkhjf

Styrkebesked från Lantmännen

Ökad lönsamhet på den internationella marknaden. Divisionen livsmedels tappar på svensk mark med en tredjedel.

Lantmännens resultat för andra tertialet 2023, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 094 miljoner kronor – jämfört med 943 miljoner för samma period föregående år. Det ackumulerade resultatet för årets första åtta månader uppgick till 1 920 miljoner (1 581). Skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resultatet i division Livsmedels internationella verksamheter ökade, bland annat på grund av den svaga kronan. De svenska affärerna har det fortsatt mycket tufft, och resultatet har minskat med mer än en tredjedel under årets första åtta månader, står det.

– Vår breda och globala affärsportfölj visar ännu en gång sin styrka. [...] Skördeutfallet, i kombination med allvarliga händelser kopplade till vädret den senaste tiden, understryker dessutom vikten av att fortsätta arbetet med klimatanpassningar – bland annat genom investeringar i effektiva bevattnings- och dräneringssystem, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Division Livsmedels resultat ökade med till 374 miljoner kronor, jämfört med 216 miljoner samma period förra året. Resultatet är helt drivet av ett högre resultat i divisionens internationella verksamheter. Den svenska divisionens affärer fortsätter att minska hittills i år med mer än en tredjedel. Det är fortsatta utmaningar för den svenska verksamheten – bland annat i form av höga kostnader och hård konkurrens från handelns egna varumärken.

Resultat för övriga divisioner, med föregående års resultat för samma period inom parentes:

Division Lantbruks resultat var lägre än föregående år: 203 miljoner kronor (258).

Division Energis resultat uppgick till 429 miljoner kronor (397).

Affärsområde Swecon levererade ett resultat på 205 miljoner kronor (146).

Affärsområde Fastigheters resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 104 miljoner kronor (85).

Den makroekonomiska situationen och stora osäkerheten i vår omvärld gör att det är svårt att förutse framtiden, skriver bolaget. 

– Sammantaget ser jag positivt på framtiden, både för Lantmännen och vårt arbete med att bidra till ett livskraftigt lantbruk, säger Magnus Kagevik.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.968