23948sdkhjf

HK Scan: Helårsresultatet påverkas väsentligt av inflationen

Trots den förbättrade konsumentefterfrågan har situationen en fortsatt negativ inverkan på konsumenternas efterfrågan och försäljningsmixen för HK Scans produkter, särskilt i Sverige. Enligt bolaget tredje kvartalsrapport.

HK Scan-koncernens jämförbara rörelseresultat från kvarvarande verksamhet kommer att förbättras jämfört med förra året. Helårsresultatet kommer att påverkas väsentligt av inflationen och utvecklingen av konsumenternas köpkraft på bolagets hemmamarknader, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

HK Scans omsättning från kvarvarande verksamhet ökade med 5,4 procent till 1 391,2 (1 320,1) miljoner euro. Under första halvåret 2023 var försäljningspriserna betydligt högre än under jämförelseperioden. Mot slutet av kvartalet avtog effekten av de högre försäljningspriserna på grund av försäljningsprishöjningarna 2022.

”Under det tredje kvartalet fortsatte vi att förbereda oss för EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD), bland annat genom att uppdatera vår väsentlighetsanalys för ansvarsfullhet och slutföra bolagets beräkning av klimatutsläpp så att den överensstämmer med beräkningsmodellen för GHG-protokollet”, kommenterar vd:n Juha Ruohola.

HKScan sålde sin baltiska verksamhet den 31 augusti 2023. Transaktionen omfattade aktierna i AS HKScan Estland, AS HKScan Latvia och UAB HKScan Lietuva, som ingår i bolagets affärsenhet Baltikum. I och med affären upphörde bolagets baltiska verksamhet och förbättrade lönsamheten och stärkte balansräkningen.

Koncernens rörelsevinst från kvarvarande verksamhet uppgick till 21,7 (5,0) miljoner euro.

Affärsenheten Finlands jämförbara rörelsevinst var 12,5 (2,1) miljoner euro.

Affärsenheten Sveriges jämförbara rörelsevinst var 8,9 (12,3) miljoner euro.

Jämförbara rörelseresultat för affärsenheten Danmark var 3,4 (0,9) miljoner euro.

Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till 17,6 (-18,2) miljoner euro. Det förbättrades jämfört med jämförelseperioden tack vare en betydligt långsammare tillväxt i rörelsekapitalet och starkare EBITDA.

Den räntebärande nettoskulden uppgick till 327,8 (362,5) miljoner euro och nettoskuldsättningsgraden till 124,8 (112,6) procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094