23948sdkhjf

Trenden fortsätter – låga nivåer bekämpningsmedel i livsmedel

Bekämpningsmedelsrester i mat överskrider sällan gränsvärdet, enligt nya mätningar.

Livsmedelsverkets rapport som visar mängden bekämpningsmedelsrester som finns i maten visar att resultatet är fortsatt lågt för 2021. Halterna får inte överskrida de gränsvärden som gäller i EU.

Av totalt 867 stickprover som gjordes under 2021 inom sex livsmedelskategorier var det 43 procent av proverna som Livsmedelsverket fann inga som helst rester av bekämpningsmedel.

– Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i 43 procent av proverna, säger Axel Rydevik, statsinspektör på enheten för dricksvatten och kemiska ämnen, i en kommentar.

Flest överskrikande fanns i ris. 10 av 16 risprover innehöll för höga halter av tricyklazol, vilket är en förklaring till att gränsvärdet för ämnet tricyklazol har sänkts vilket gör att fler prover än tidigare kommer över gränsvärdet. Totalt innehöll 16 av 65 risprover för höga halter av något bekämpningsmedel.

Resultat per kategori

Frukt och bär (färska och frysta): 4,1 procent överskridanden.

Grönsaker (färska och frysta): 1,0 procent överskridanden.

Barnmat: inga överskridanden.

Spannmål och spannmålsprodukter (inklusive ris): 19,5 procent överskridanden.

Animaliska produkter (fett från nötkreatur och ägg): inga överskridanden.

Övriga processade produkter (exempelvis matoljor och torkad frukt) inga överskridanden.

Livsmedelsverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094