23948sdkhjf

Rapport: Så mycket kostar det att ställa om Sveriges jordbruk

20 miljarder per år, det är det som krävs för att genomföra den gröna omställningen i det svenska jordbruket visar ny rapport från Lantbrukarnas Riksförbund.

En rapport från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, föreslår organisationen ett starkare samarbete mellan lantbruket, staten och marknaden för att genomföra den gröna omställningen inom jordbruket. Enligt LRF behövs årliga investeringar om 20 miljarder i jordbruket för att klara de svenska miljökvalitetsmålen och olika EU-direktiv.

– Sverige står inför en unik möjlighet att bli ett föregångsland inom hållbar livsmedelsproduktion, kommenterar Palle, ordförande på LRF.

Bland annat skulle pengarna gå till miljö- och klimatåtgärder som behövs i odlingen och djurhållningen.

– Vårt klimat, våra teknologiska framsteg och bördiga jordar ger oss en stark grund för att forma framtidens jordbruk. I takt med att klimatutmaningarna blir alltmer påtagliga och livsmedelsproduktionen minskar i varmare och torrare länder, kan Sverige växla upp och producera mer, säger Palle Borgström.

Staten lägger idag cirka fyra miljarder kronor per år på gröna investeringar och åtgärder i jordbruket. LRF menar att summan behöver öka för att man ska nå de 16 miljökvalitetslönen och vill se att summan ökar till 20 miljarder kronor per år.

– Vi behöver en kombination av statlig finansiering och marknadslösningar som finansierar investeringarna. En renodlad marknadslösning är fel väg att gå. Det skulle påverka hushållens ekonomi och samtidigt leda till ökad import av billigare klimat- och miljösmarta livsmedel, säger Palle Borgström.

För cirka 25 år sedan satte riksdagen den 16 miljökvalitetsmålen. Lantbruket har många kopplingar till miljömålen och LRF menar därför på att lantbrukets miljöarbete är avgörande för att målen ska nås.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078