23948sdkhjf

Så ska Sverige klara livsmedelskrisen vid krig

Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets presenterar slutrapporten i regeringsuppdraget om åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har tillsammans med företag och branschorganisationer identifierat vilka störningar som har störst konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i kris och krig, och även föreslagit åtgärder för att förebygga och hantera störningarna.

– Vi har saker att göra var och en för sig, men för att kunna försörja befolkningen med mat även i krig, krävs ett nära samarbete och förtroende mellan oss, säger Johan Loberg, beredskapshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

De båda myndigheterna menar att det behövs tydligare mål i den svenska beredskapsplaneringen för hur samhällsekonomin ska hållas igång vid kris och krig. Det behövs ta fram mål som gör det tydligare för näringsliv och kommuner vilka situationer de ska planera för och vad de förväntas kunna leverera.

Företagen ställer sig positiva till arbetet samtidigt som de vill ha fortsatt stöd för ta arbetet vidare och samverka med fler aktörer, till exempel genom gemensamma övningar av konkreta scenarier.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094