23948sdkhjf

Midsonas vd om kvartalet – ”Vi går stärkta in i 2024”

Midsona fortsätter arbetet med att minska antalet artiklar och avyttra varumärken som inte passar in i strategin.

Det hälsoinriktde livsmedelsföretaget Midsona redovisar ett justerat ebitda-resultat om 60 miljoner kronor (45) för det fjärde kvartalet 2023. Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 6 miljoner kronor (4,4). Ebitda landade på 57 miljoner kronor (39)

Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 1 003 Mkr (1 027), men justerat för avslutade distributionsavtal och avyttrade varumärken, som tillsammans hade en nettoomsättning på 50 miljoner i jämförelseperioden, ökade nettoomsättningen med 2 procent.

Varumärkena Davert, Friggs och Helios fortsatte att utvecklas väl och uppvisade en tvåsiffrig tillväxt. Försäljningstillväxten för ekologiska produkter låg på 5 procent.

Rörelseresultatet blev 19 miljoner kronor (-6).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för helåret 2023.

Precis som i delårsrapporten som presenterades i oktober förra året så tycker Midsonas koncernchef Peter Åsberg att viktiga steg tagits i rätt riktning. I den nya kvartalsrapporten syns det framför allt i förbättrade marginaler och ett rekordstarkt fritt kassaflöde. 

Därför går vi stärkta in i 2024, skriver Peter Åsberg i vd-ordet.

Enligt Åsberg fortsätter affärsområdes Nordics att vara ett draglok för Midsona.

"Nordics fortsatte att uppvisa god lönsamhet med en mycket stark förbättring i Danmark efter ett framgångsrikt förändringsarbete. Vårt nya marknadsföringskoncept för våra ekologiska varumärken i Norden togs emot väl av både kunder och konsumenter, med en positiv effekt på försäljningen”.

Utmaningen med ogynnsam valuta kvarstod och påverkade resultatet negativt, framför allt i Sverige, uppger vd:n vidare.

För att ytterligare stärka sin position kommer Midsona att fortsätta att harmonisera sortimentet genom ett minskat antal artiklar, omförhandling av olönsamma avtal och avyttring av icke strategiska varumärken.

”Sammantaget är jag försiktigt positiv till det generella marknadsläget och Midsonas utsikter under 2024”, avslutar han.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063