23948sdkhjf

Tuff start men andra halvåret lyfte Arla

Den starka tillväxten under halvan av 2023 möjliggör en högre utdelning till Arlabönderna än förväntat, totalt 270 miljoner euro för helåret.

Arlas omsättning under helåret 2023 minskade till 13,7 miljarder euro (13,8). Minskningen ska främst bero på valutaeffekter, främst för svenska kronor, brittiska pund och amerikanska dollar.

För Arla Sverige minskade omsättningen med 3,7 procent till 1 536 miljoner euro (1 594). Fler konsumenter valde butikernas egna märkesvaror och uteslöt i större utsträckning mejeriprodukter. Andra halvåret ökade mejerikonsumtionen i dagligvaruhandel då inflationstrycket mattades av och lönerna ökade.

– 2023 var verkligen ett tudelat år. Under första halvåret fortsatte konsumenterna att byta till billigare produkter på grund av inflationen, och den volymdrivna omsättningen för våra strategiska varumärken gick ner med 6 procent globalt. Under andra halvåret gjorde vi en stark återhämtning, med en volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 4,1 procent, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Arlaintjäningen minskade med 8,1 eurocent per kilo mjölk till 47,0 eurocent.

– Det har varit en prövande tid för svenska hushåll och företag. Många har varit tvungna att se över sin vardagsekonomi och göra aktiva val för att spara pengar, exempelvis genom att köpa billigare eller färre matvaror. För att möta den här situationen genomförde vi stora prissänkningar på Arlas mejeriprodukter förra året. Men på sikt behöver fler konsumenter vara beredda att betala lite mer för svensk mat, som är laddad med extra omsorg om djuren, miljön och klimatet, säger Arlas Sverige-vd Cecilia Kocken.

Arla bedömer att även 2024 kommer att präglas av minskad köpkraft för konsumenterna, valutautvecklingen samt geopolitiska spänningar och osäkerhet.

– Även om vi räknar med fortsatt volatilitet på flera nivåer bidrar vändningen under andra halvåret till att vi inleder 2024 med en positiv framtidstro. Osäkerheten kvarstår, världsläget är oroligare än på länge och den ekonomiska avmattningen som detta bidrar till kan förstås påverka vår verksamhet negativt. Arla har dock en stark finansiell ställning och den globala efterfrågan på mejeriprodukter är fortsatt stor, säger Peder Tuborgh.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.599