23948sdkhjf

Lohilo tappar omsättning – ökar förlusterna

Exporten ökade med 40 procent och styrelsen är hoppfulla inför 2024.

Lohilos avslut på 2023 resulterade i ett tapp i nettoomsättning 25,4 procent. Sett till helåret blir minskningen 21,9 procent.

Exportens nettoomsättningen ökade med 40,2 procent, och på helåret 51,4 procent.

”Vi håller vår linje och har under 2023-års sista kvartal fortsatt fokusera på att öka våra marginaler och på att nå en framgångsrik exporttillväxt. Det är mycket glädjande att se de positiva effekterna från vårt målinriktade arbete. Det fjärde kvartalet brukar vanligtvis vara utmanande och vårt svagaste sett till försäljningen. Under 2023 ser vi dock att vi har lyckats förbättra bruttomarginalen och öka exporten avsevärt samtidigt som vi har effektiviserat våra kostnader, särskilt personalkostnaderna”, kommenterar vd Richard Hertvig.

Bruttomarginalen har ökat till 30,0 procent (25,8).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet, inkluderande jämförelse störande poster före avskrivningar (ebitda), uppgick till -14,6 miljoner, och på helåret -18,6 miljoner kronor.

”Med hänsyn till de nya kunderna och de utökade listningarna under inledningen av 2024, samt besparingar och effektiviseringar som genomförts under 2023 förväntar sig styrelsen att nettoomsättningen för 2024 kommer att öka med minst 10 procent jämfört med föregående år med en ebitda marginal på mer än 5 procent med rådande valutakurser” står det.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094