23948sdkhjf

Undersökning: ”Kött inte skamfyllt längre”

Ungdomar ser kött som en del av en hälsosam kost, visar en undersökning som Ungdomsbarometern och Novus gjort.

Synen på kött har länge varit kopplad till skam med att det påverkar klimatet negativt och att det är dåligt för hälsan. En trend av vegoalternativ har vuxit sig fram i dagligvaruhandelns hyllor. Men nu sker ett skifte på synen av kött.

Allt färre ungdomar identifierar sig som vegetarianer, endast sex procent anser sig vara vegetarianer, det enligt en undersökning gjord av Ungdomsbarometern. Enligt Ungdomsbarometern tar 54 procent helt avstånd från att vegetarisk kost skulle vara nyttigare än animalisk kost, vilket är en ökning med elva procent sedan 2021. Att allt fler ungdomar väljer att äta kött ska grunda sig i hälsotrenden där kött ses som en bra proteinkälla.

– Det har skett mycket de senaste åren som gör att man ser på kött som ett hälsosamt livsmedel, och det är en tydlig trend i samhället. Flera veganinfluensers kommer ut som köttätare och anger sin hälsa som orsaken till omvandlingen. I tidigare undersökningar när vegetarian- och vegantrenden var större såg vi att man sällan höll ut längre än sex månader med den nya kosthållningen, men att man inte pratade så mycket om att man börjat äta kött igen. Nu är köttet inte skamfyllt längre, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött, i ett pressmeddelande.

Men att köttet är svenskt är en viktig faktor för ungdomarna. 86 procent uppger att de köpte svenskt kött vid senaste tillfället och tre av fyra är villiga att betala mer för svenskt kött.

– Vi har fortfarande en otrygg omvärld att förhålla oss till med pandemi som avlösts av krig och inflation. Det leder till att vi både får en större pragmatisk syn på mat och att vi varken har råd, tid eller engagemanget att fokusera på vår egen identitet. Det finns helt enkelt frågor som är viktigare just nu. Fler och fler ser att vi inte kan ta vår trygga tillvaro i Sverige för given, men mat som produceras här, av våra svenska bönder, står för trygghet. Vår analys av resultaten från dessa undersökningar är att allt fler ser den svenska köttproduktionen och det svenska köttet som en viktig pusselbit i både en trygg och säker inhemsk livsmedelsproduktion samt en del av en hälsosam kost, avslutar Isabel Moretti.

Om undersökningarna

Novus undersökning är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel på uppdrag av Svenskt Kött. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens köttkonsumtion och inställning till kött mm. Totalt genomfördes 1012 intervjuer under perioden 8–16 januari med personer i åldern 18–84 år.

Ungdomsbarometerns undersökning är en digital enkätundersökning med ungdomar i åldern 15–24 år. I den totala studien ingick 15 008 intervjuer varav 3 134 intervjuer i rapporten Mat och Måltider. Undersökningen genomfördes under perioden 5 oktober–23 november 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094