23948sdkhjf

Privata vinaktörer tar andelar – e-handeln minskar

Tillbakagången för e-handeln av alkohol efter de gyllene pandeminåren fortsätter att minska, visar en rapport från SVL. Två privata aktörer sticker ut och tar marknadsandelar, medan Systembolaget.se har tappat något.

Kännedomen om att det finns alternativa leverantörer inom e-handeln som får verka legalt vid sidan av Systembolaget bland konsumenterna är relativt stor. Tre av fem känner till alternativen, visar en rapport från Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

Mer än hälften av dem som handlar på nätet gör tio procent, eller mindre, av sina alkoholköp. Vilket drygt en fjärdedel av svenskarna har gjort under det senaste året.

Samtidigt fortsätter e-handeln att minska jämfört med pandemiåren.

– Vi ser en generell nedgång av e-handeln med alkohol. Det beror sannolikt på det ekonomiska
läget och att pandemieffekten med ökad näthandel nu i stort sett är borta. Samtidigt ser vi också tecken på att Systembolagets utmaningar med leveransfönster och fraktpriser kan spela in. Här finns det anledning att fundera på hur e-handeln kan underlättas så att de konsumenter som söker sig till e-handel även framgent känner att Systembolaget är det mest attraktiva alternativet, säger Joel Furvik, opinionsbildande projektledare på SVL.

59 procent av dem som handlar på nätet handlar lika mycket som vanligt, medan 22 procent köper mindre än tidigare. Endast 12 procent har ökat sin konsumtion via nätbutiker, där Stockholmsområdet står för den största ökningen.

Generellt har kundnöjdheten ökat hos Systembolaget.se. Medan de andra aktörerna har blivit mycket bättre och knaprar in på alkoholjätten, där kundnöjdheten också börjat hamna i nivå med det statliga bolaget.

E-handelsförsäljningens tillväxt spås fortsatt att öka, enligt rapporten, som visar att fler kan tänka sig att handla på nätet och från andra aktörer än Systembolaget. Men det är få som tror att de kommer att handla mer på nätet framgent.

– Öppenheten gentemot framtida inköp fortsätter vara stark och vi ser att det framför allt drivs
av att den yngre generationen är mer öppen för e-handel. Eftersom en överväldigande
majoritet av e-handeln fortsatt sker via Systembolaget ser vi att regeringen måste ge
Systembolaget förutsättningar att möta konsumenternas efterfrågan, och då är framför allt
utökade leveransfönster en viktig komponent, säger Joel Furvik.

Sytembolaget.se tappade marknadsandelar under 2023. Medan Vinoteket och Winefinder, som nyligen startade en gemensam plattform, har tagit andelar, jämfört med övriga.

Kanalval vid handel av alkoholhaltiga drycker det senaste året
Online Marknadsandel 2022 Marknadsandel 2023
Systembolaget.se 80 77
Vinoteket 16 19
The wine company 10 7
Vivino 5 5
Bodegashop 2 1
Philipson wine 2 2
Winefinder 1 3
Annan leverantör 10 8
Källa: Sprit & Vinleverantörsföreningen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11