23948sdkhjf

Slarv med salmonellakontrollen av kött från andra EU-länder

Det brister i företagens egen kontroll av att kött som skickas till Sverige från andra EU-länder är salmonellafritt.
Det slarvas med salmonellakontrollen av kött från andra EU-länder, både hos leverantörerna och hos de svenska företagen som köper köttet. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket och tio kommuner gjorde löpande under 2012.

– Det är oacceptabelt att var sjätte sändning inte har provtagits på rätt sätt, säger veterinärinspektör Åsa Kjellgren i ett pressmeddelande.

Bättre kunskap behövs hos myndigheter och företag i både avsändarländerna och Sverige.

Hindra att salmonella kommer in i landet
Sverige är i det närmaste är fritt från salmonella och den så kallade salmonellagarantin ska i möjligaste mån hindra att salmonella kommer in i landet. Kött från andra länder ska provtas för salmonella innan det skickas till Sverige. Under 2012 har Livsmedelsverket tillsammans med tio kommuner gjort kontroller på 71 företag som tagit emot kött från andra EU-länder. Dokument för 131 sändningar (78 nöt-, 45 gris- och 8 fjäderfäkött) kontrollerades och salmonellaanalyser gjordes på 33 partier.

Brister i dokumentering
Det finns brister på ett antal punkter i leverantörernas hantering av salmonellagarantierna.
Det förekom att handelsdokument saknade namnteckning och att kött skickades innan analysen är klar. Var tjugonde parti saknade laboratorieintyg eller analysresultat och var tionde parti saknade tydligt samband mellan partiet och analysen. Det visade sig även att var sjätte parti inte var provtaget enligt gällande lagstiftning samt att vart tredje bulkparti (där delarna inte packas styckevis) hade färre prov än Livsmedelsverket rekommenderar.

Uppföljande stickprov
Vart femte mottagande företag saknade rutiner för att granska partiernas dokument för salmonellagarantin och för att hantera brister i dokumenten.
Salmonellagarantier kan inte vara hundraprocentiga och färre än hälften av de mottagande företagen saknar rutiner för egen uppföljande provtagning.

Läs också: Större satsningar krävs för att säkra livsmedelsförsörjningen

– Det är en låg siffra. Salmonella är en hälsofara och företagen bör ta egna stickprov regelbundet, säger veterinärinspektör Åsa Kjellgren.

Läs också: Fortsatta brister i livsmedelskontrollen

Myndigheterna tog salmonellaprover på 33 av sändningarna. Två partier innehöll salmonella.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094