23948sdkhjf

Svaren till livsmedelsmålen

Axfood, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen, LRF och WWF ger svar på presenterade målen.
Efter att regeringen presenterat de överenskomna målen för den kommande nationella livsmedelsstrategin har flera i branschen svarat på innehållet. Axfood, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen, LRF och WWF har alla något att säga efter de strategiska områdena målats upp.

Axfood välkomnar strategin som regeringen ska lägga som proposition. Man håller i stort med om bland annat att öka produktionen och minska svinnet med hälften, men ser gärna en strategi med större fokus på hållbarhet.

– Det är också angeläget med åtgärder för att förbättra materialåtervinningen av livsmedelsförpackningar, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef för Axfood, i ett pressmeddelande.

Dessutom förväntar man sig att själva handlingsplanen ska bli mer konkret och även ge förslag på hur ekologiskt och konventionellt jordbruk kan bli mer hållbart.

Även Svensk Dagligvaruhandel efterfrågar mer konkreta förslag, men är nöjda med att gemensamma mål har upprättats.

– Bara det att Sverige får en blocköverskridande livsmedelsstrategi med gemensamma mål är otroligt viktigt för branschen, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i ett uttalande.

De övergripande målen var vad man förväntade sig, menar organisationen. Dessutom ser man det som positivt att strategins fokus på produktion utgår ifrån konsumenternas efterfrågan. Nu väntar man på ytterligare konkretisering i samband med att förslaget till hela strategin presenteras nästa vecka.

Livsmedelsföretagen håller samma linje som flera av de andra kommenterande organisationer, och efterfrågar konkreta åtgärder.

– Det är positivt att partierna till slut har kunnat enas om en strategi, men vad som nu behövs är skarpa förslag. Det vi tidigare har riktat kritik mot är att det har fokuserats mer på råvarorna än på maten, säger Livsmedelsföretagens vd, Marie Söderqvist, i ett pressmeddelande.

Samtidigt applåderar man bland annat fokuseringen på kunskap och innovation, då man ser det som viktigt för svensk livsmedelsindustri att öka investeringar i forskning och utveckling.

LRF välkomnar att man kommit överens om målen, och säger sig vara "oerhört lättad över att regering och allians äntligen har enats".

– Det politiska dödläge som vi befunnit oss i inom livsmedelspolitiken kan nu brytas och vi kan börja jobba tillsammans i en livsmedelsbransch med framtidstro och fantastiska möjligheter, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Det som LRF ser som en positiv förändring inom de övergripande målen är att konkurrenskraft och lönsamhet får prioritet regler och villkor sätts för branschen, och lyfter likt Svensk Dagligvaruhandel upp konsumentperspektivet i strategin.

WWF tar likt Axfood ställning för den hållbara aspekten, och menar att det finns för lite klarhet i hur maten ska bli mer hållbar. Enligt Anna Richert, WWF:s talesperson i matfrågor, menar bland annat att man på organisationen är bekymrade över att de svenska målen inte kopplas till de befintliga globala hållbarhetsmålen.

– Det är positivt att partierna enats kring mål för att produktionen ska öka, men vi vet ännu lite om på vilket sätt den ska öka och det är viktigt att det sker på ett sätt som gör att vi håller oss inom ramen för planetens gränser. Det är också problematiskt att de viktiga konsumtionsfrågorna är lagda åt sidan, säger Anna Richert i ett pressmeddelande.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11