23948sdkhjf

Höjd prognos för Rootfruit

Rootfruit höjer sin omsättningsprognos för helåret 2019 till 310-320 miljoner kronor och behåller prognosen att koncernens ebitda-resultat kommer att ligga i den övre delen av intervallet 8-12 miljoner kronor. Tidigare omsättningsprognos var 300-315 miljoner
kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 80,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 72,1 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet uppgick till 2,1 miljoner kronor (proforma 3,1)

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks.

"Att rörelseresultatet under kvartalet är lägre jämfört med föregående kvartal, trots en högre försäljning, förklaras av högre rörelsekostnader samt av en försvagning av den svenska kronan vilket påverkat bruttomarginalen negativt i perioden. Karakteristiskt för den affär vi bedriver är svängningar kring råvarupriser och valuta och vi bevakar och agerar ständigt efter rådande förutsättningar", skriver Rootfruit.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093