23948sdkhjf

Starkt Axfood tog andelar i krisen

Axfood rapporterar ett starkt första kvartal med en fortsatt hög tillväxt och förbättrad lönsamhet. En jämförelse med Dagligvaruindex som också presenteras i dag visar att koncernen återigen vann marknadsandelar.

Det nya coronaviruset Covid-19 har haft och kommer att fortsätta ha en stor påverkan på samhället, och så även på företagets verksamhet, skriver företaget. Konsumenternas bunkring av dagligvaror innebar en kraftig försäljningstillväxt under slutet av kvartalet. Vissa verksamheter påverkades dock negativt, såsom Axfood Snabbgross, Urban Deli och Eurocash.

Nettoomsättningen ökade med 9,5 procent till 13 067 miljoner kronor, att jämföra med 11 931 miljoner kronor för samma period förra året.

Rörelseresultatet uppgick till 544 miljoner kronor (485), en ökning med 12,0 procent. Rörelsemarginalen ökade till 4,2 procent (4,1).

Butiksomsättningen (egenägda butiker och Hemköp franchise) uppgick till 11 483 miljoner kronor (10 284), en ökning om 11,7 procent. Det kan jämföras med en ökning på 8,6 procent i fysisk butik för marknaden som helhet, enligt dagens DVI-sifror, eller 9,1 procent om man räknar in e-handeln också.

Axfood beräknar att bunkringseffekten uppgick till 4 procentenheter av tillväxten i koncernens butiksomsättning under det första kvartalet. Bunkringseffekten var större för Willys än för Hemköp vilket delvis förklaras av att Hemköp har större exponering mot centrala storstadslägen där kundtillströmningen minskade betydligt under den senare delen av mars. För jämförbara butiker var tillväxten 9,3 procent.

Willys och de handlarägda Hemköpsbutikerna växte mer än marknaden. Hemköps egenägda butiker växte mindre än marknaden vilket primärt förklaras av konverteringar till handlarägda butiker. Tillväxten inom de handlarägda butikerna var fortsatt stark och tillskottet av Östenssons nio butiker från 1 september 2019 bidrog, skriver Axfood i rapporten. Inom e-handeln mot konsument växte Axfood återigen mer än marknaden under det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 464 Mkr (334) motsvarande en ökning om 39 procent. Det kan jämföras med 27,1 procent för hela marknaden enligt DVI:

Ökningen förklaras av god tillväxt i jämförbara enheter samt Willys utrullning till nya orter och fler butiker.

– Årets första kvartal har varit ett mycket speciellt kvartal. Efter en stabil inledning på året resulterade spridningen av Covid-19 i ett kraftigt förändrat köpbeteende hos konsumenterna under senare delen av kvartalet. Mer eller mindre över en natt ökade trycket i såväl butik som inom e-handeln då kunder började bunkra basvaror. Bunkringen innebar en kraftig försäljningstillväxt under denna period, men också stora påfrestningar på varuförsörjningen som kämpade med att upprätthålla en rimlig servicegrad, säger koncernchefen Klas Balkow i en rapportkommentar.

– Om vi ser till kvartalet som helhet växte Axfood återigen snabbare än marknaden. Kvartalet har präglats av febril aktivitet och stor kreativitet för att på olika sätt hantera allt som den nya situationen har fört med sig. Även om fokus under senare delen av kvartalet har riktats mot att upprätthålla en stabil varuförsörjning i rådande situation har vi fortsatt investera i att utveckla vår verksamhet för framtida tillväxt. Integrationen av det gemensamma e-handelslagret i Göteborg har genomförts och vi har också tecknat avtal om utbyggnation av e-handelslagret i Stockholm. Arbetet med vårt nya logistikcenter i Bålsta fortskrider enligt plan och avtal har nu tecknats med Witron om drift och funktionalitet av automationen, säger Balkow.

Utdelning till aktieägarna höjs till 7,25 kronor (7,00) per aktie och delas upp i två utbetalningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.083