23948sdkhjf

Upp och ned för Midsona under coronapandemin

Midsona fortsatte påverkas av coronapandemin under andra kvartalet men till skillnad från det första kvartalet, då effekterna i stort sett bara var positiva, var effekterna i andra kvartalet blandade.

Det skriver vd Peter Åsberg i delårsrapporten.

"I början av kvartalet såg vi en fortsatt förhöjd efterfrågan då människor på grund av pandemin ökade sin konsumtion i hemmet. Ju större grad av nedstängning i samhället desto större var försäljningsökningen. I takt med att restriktionerna lyftes mattades efterfrågeökningen av och i maj övergick hamstringsfasen för både kunder och konsumenter, till en viss lageravveckling som ledde till temporärt minskad försäljning", skriver han.

Mot slutet av kvartalet normaliserades försäljningen på högre nivåer och för koncernen som helhet ökade försäljningen med 22 procent jämfört med samma period förra året.

Vd tror att pandemin har bidragit till ett ökat intresse för hälsosamma val som verkar bestående.

"I takt med att konsumenter efterfrågat mer hälsosamma produkter har vi sett en mycket god utveckling för framför allt våra ekologiska varumärken", skriver han.

Summan av alla dessa effekter blev en mycket stark försäljningsutveckling för områdena North Europe och South Europe. Nordics visade en svagare utveckling som delvis berodde på brist på vissa råvaror som en följd av nedstängningar i bland annat Indien och Sri Lanka, delvis på minskad efterfrågan på vissa produktgrupper, framför allt med koppling till friluftsliv, uteliv och idrott.

I alla regioner förbättrades försäljningen mot slutet av kvartalet, skriver Midsona.

Midsonas ebitda, före jämförelsestörande poster, ökade med 64 procent och uppgick till 97 miljoner kronor under det andra kvartalet, med en ebitda-marginal på 11,3 procent (8,4).

En lägre kostnadsbas och kostnadskontroll var bidragande orsaker till marginalförbättringen. Den lägre kostnadsbasen är ett resultat av implementering av tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogram samt riktade åtgärder under pandemin, skriver Peter Åsberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125