23948sdkhjf

Så blev 2020 för Optifreeze

Optifreeze, som har en teknik för att bevara smaken i mat vid nedfrysning, redovisar ett resultat efter skatt på -4,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-2,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:37 kronor (-0:22).

Rörelseresultatet blev -4,5 miljoner kronor (-2,5).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,3) med totala intäkter på 1,0 miljoner kronor (1,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 miljoner kronor (-2,3). De likvida medlen var vid periodens utgång 22,1 miljoner kronor (13,7).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 (0).

"2021 ska förhoppningsvis bli året för kommersiellt genombrott", skriver vd Ulf Hagman i vd-ordet i bokslutet i en kommentar kring produkten Optiboost för behandling av snittblommor.

Den 28 januari 2021 höjde Optifreeze sin försäljningsprognos med 50 procent för kommande två år. Antalet installerade system ska enligt prognosen öka till 45 stycken gentemot den tidigare prognosen om 30 system.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078