23948sdkhjf

Veg of Lunds 2020 har präglats av förberedelse och pandemi

Livsmedelsföretaget Veg of Lund konstaterar att 2020 kan sammanfattas som ett år präglat av förberedelsearbete men också den pågående pandemin.

"Till följd av rådande pandemi kännetecknades såväl fjärde kvartalet som helåret 2020 av en osäkerhet på i stort sett alla områden. Veg of Lunds arbete sker enligt plan, men med förseningar som bland annat påverkat tidplanen för lanseringen av vår potatismjölk", skriver vd Thomas Olander i rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2020.

Summeringen av året visar en omsättning på 1,2 miljoner kronor (2,0) och ett ebitda-resultat på -17,3 miljoner (-13,4). Motsvarande för det fjärde kvartalet var 0,4 miljoner (0,5) respektive -3,4 miljoner (-5,5).

Den negativa resultatutvecklingen har skapat ett refinansieringsbehov som bolaget löst under inledningen av 2021 genom bryggfinansiering på 9 miljoner kronor.

"Vår bedömning är att bryggfinansieringen, tillsammans med tillgängliga likvida medel, säkerställer bolagets kapitalbehov för den kommande 12-månadersperioden. Bryggfinansieringen skapar också möjlighet för styrelsen att fortsatt aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur", skriver bolaget vidare.

Ljuspunkter som bolaget vill lyfta fram är de förestående lanseringsplanerna för potatismjölk, under varumärket DUG, tänkt att ske under första halvåret 2021, samt det ingångna samarbetsavtalet med Scandi Standard där målet är att utveckla vegetabiliska alternativ till köttprodukter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.08