23948sdkhjf

Lohilo ökar och förvärvar Superfruit

First North-listade "functional foods"-bolaget Lohilo Foods nettoomsättning uppgick till 50,4 miljoner kronor (35,6) i det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning om 42 procent, framgår av delårsrapporten.

Försäljningsökningen är 1 procentenhet lägre än de preliminära siffror som lämnades av Lohilo Foods den 26 januari, då nettoomsättningen preliminärt bedömdes komma in på 51 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

Lohilos bruttomarginal för perioden uppgick till 26 procent (39), en minskning som främst förklaras av hög tillväxt på distribuerade varumärken med lägre marginaler, kostnader och kampanjer i samband med etablering på nya exportmarknader samt produktrelaterade kostnader av engångskaraktär.

Nettoomsättningen för egenägda varumärken, främst Lohilo, Alvestaglass och Järnaglass ökade i perioden med 25 procent till 22,5 miljoner kronor (18,1).

Bruttomarginalen för egenägda varumärken uppgick till 27 procent (42). Här förklaras nedgången bland annat av en förändrad produkt- och kundmix mot föregående år samt produktrelaterade kostnader av engångskaraktär.

Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -17,1 miljoner kronor (-7,9) och resultatet efter skatt uppgick i kvartalet till -15,1 miljoner kronor (-8,6).

Förvärvar Superfruit

Lohilo meddelar även i ett pressmeddelande att de förvärvat 75,6 procent av aktierna och rösterna i Superfruit Scandinavia för cirka 30,6 miljoner kronor.

Superfruits försäljning 2020 uppgick preliminärt till cirka 33 miljoner kronor med ebita om cirka 1,5 miljoner kronor. Styrelsen i Lohilo bedömer att de synergier som nu uppstår mellan bolagen förväntas öka resultatet per aktie i Lohilo under 2021, även med beaktande av de utspädningseffekter som redogjorts för ovan.

Superfruit grundades 2007 med ambitionen att leverera supermat för människor med en modern och aktiv livsstil. Under 15 år har bolaget utvecklat över 120 produkter inom hälsa och har utvecklats från att vara en renodlad fackhandelsleverantör till att idag leverera produkter till en mängd olika distributionskanaler inklusive e-handel, dagligvaruhandel, servicehandel och apotek.

Lohilos styrelseordförande Hans Jacobsson är även styrelseordförande i Superfruit och har därför inte varit involverad i handläggningen eller beslutsfattandet vid den nu avtalade aktieöverlåtelsen eller i erbjudandet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093