23948sdkhjf

Höga energipriser och engångskostnader tyngde Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -6,1 miljoner kronor (-3,9).

De totala intäkterna minskade till 4,2 miljoner kronor (5,2), varav nettoomsättningen sjönk till 2,3 miljoner kronor (3,9).

"Under februari och mars har endast ett av växthusen varit aktivt då resten av ytan stått under omplantering för att anpassas till avtalet med Grönsakshuset, vilket påverkar omsättningen kraftigt. Detta ger ett kapacitetsutnyttjande på 0,58 för kvartalet vilket skall jämföras med 1 samma period 2020", skriver Peckas Naturodlingar.

"Vi har under kvartalet också upplevt extraordinära energipriser vilket tynger kostnadssidan rejält. Vidare har kostnader av engångskaraktär tagits till ett belopp av cirka 1 miljon kronor", uppger bolaget.

De omstruktureringar som påbörjade i höstas har även påverkat utfallet negativt under det gångna kvartalet.

"Även de förändrade redovisningsprinciper som infördes i höstas med att inte periodisera inköp av plantor och energikostnader i samband med plantering påverkar detta kvartal. Nästa kvartal väntas effekt av kostnadsbesparande åtgärder samt avtalet med Grönsakshuset börja synas i resultaträkningen", uppger Peckas Naturodlingar.

Rörelseresultatet backade till -5,9 miljoner kronor (-3,7).

Bolaget förväntar sig att nå lönsamhet i grönsaksproduktionen någon gång under sommaren för att sedan bibehålla denna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078