23948sdkhjf

Humble köper bolag i Tyskland och Portugal

Humble Group har tecknat avtal med ägarna av Marabu Markenvertrieb (Marabu) avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om cirka 75,9 miljoner kronor, samt rörliga tilläggsköpeskillingar upp till maximalt 13,2 miljoner kronor baserade på framtida ebitda-resultat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Marabu har haft en rörelseverksamhet med starka kassaflöden och lönsamhet under de senaste åren och har en prognostiserad omsättning och justerad ebitda för 2021 om cirka 171 miljoner kronor respektive cirka 12,5 miljoner kronor, heter det.

Marabu prognostiserar en genomsnittlig omsättning och lönsamhetstillväxt på cirka 10 procent per år framöver.

Humble Group har ett nära affärssamarbete med Marabu sedan tidigare, som är distributör av munvårdsprodukter till Humbles dotterbolag The Humble Co.

Marabu och ledningen i Humble har identifierat flera materiella potentiella synergier så som försäljning, marknadsföring och distribution av de befintliga verksamhetsbolagen på den tyska och österrikiska marknaden.

Av köpeskillingen ska cirka 50,6 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 25,3 miljoner kronor i form av vederlagsaktier, vilka emitteras till en kurs om den genomsnittliga volymviktade handelskursen de tio senaste handelsdagarna inför avtalsdagen plus en premie om 10 procent.

Köper portugisiska Fancystage

De tidigare ägarna har ingått lock up-åtaganden avseende alla aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period om 24 månader från tillträdesdagen.

Säljarna och bolagets grundare har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla bolaget under minst fem år efter förvärvets genomförande.

Torsdagen den 24 juni förra veckan tecknade även Humble Group avtal med det ägaren av det portugisiska företaget Fancystage om förvärv av samtliga aktier i företaget. Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 546,5 miljoner kronor.

Bolaget prognostiserar en total omsättning och justerad ebitda för de kommande tolv månaderna om 129 miljoner respektive 67 miljoner kronor.

"Fancystage är en av Portugals snabbast växande bolag och har en ledande position för produktion av innovativa produkter inom FMCG-segmenten specialiserat på kosmetik, skönhet och wellness", heter det.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.111