23948sdkhjf

Förlust för Lohilo – men ökad omsättning

Functional Foods-företaget Lohilo Foods, vars aktie handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 74,2 miljoner kronor (69,0) för det andra kvartalet 2021. Bruttomarginalen ökade till 33,2 procent (29,3).

Rörelseresultatet uppgick till -10,3 miljoner kronor (2,6) och periodens resultat uppgick till -0:44 kronor per aktie (0:14).

Under kvartalet fortsatte stark försäljning av Lohilo's egna varumärken, med en ökning om 18,9 procent, skriver bolagets vd Tyrone Andersson i delårsrapporten som bland annat lyfter fram Lohilo Glass som under kvartalet hade en tillväxt på 100 procent.

Exportmarknaderna har under året fortsatt varit drabbade av lokala restriktioner.

"Under senare delen av kvartalet har vi sett en ljusning från några marknader där restriktionerna lättats. Detta medför att vi under kvartalet ser en tillväxt inom export med 12,6 procent vilket ger en återhämtning till -1,6 procent för första halvåret. Ytterligare positivt är att vi fått flera förfrågningar från nya marknader som vill distribuera och sälja våra produkter inom varumärket Lohili", skriver vd.

Bruttomarginalen fortsatte att förbättras under kvartalet, främst driven av de effektiviseringsåtgärder som infördes under hösten 2020 och början av 2021.

Brist på vissa förpackningsmaterial på världsmarknaden har påverkat tillgången på produkter under perioden och resulterat i kraftiga förseningar av bland annat aluminiumburkar. Detta påverkade bland annat en av Lohilos drycker.

"Vi har mot kvartalets slut börjat se en förbättring av tillgängligheten av aluminiumburkar och har en nära dialog med våra leverantörer för att omgående kunna producera nya produkter", heter det.

Förvärvet av Superfruit Scandinavia slutfördes under kvartalet och integrationsarbetet påbörjades. Synergier inom inköp och produktion kunde under perioden realiseras.

"Synergier inom försäljning kommer vi att se först under hösten 2021 då vi övertar Superfruits försäljningsbearbetning mot dagligvaruhandeln från den tredje part som sköter det i dag", skriver vd.

Han skriver vidare att Lohilos kostnadsmassa är anpassad för en högre försäljningsvolym, vilket inte har realiserats under året bland annat på grund av pandemin.

"Detta medför att ytterligare effektiviseringsåtgärder, inom identifierade områden, kommer att genomföras under hösten. Samtidigt lanserar vi ett kostnadsbesparingsprogram för hela koncernen. Dessa åtgärder bedömer jag kommer att få en effekt mot slutet av året och kommer ej att påverka tillväxten på längre sikt i någon större omfattning", heter det.

I ett separat pressmeddelande på morgonen meddelar Lohilo att bolaget har tecknat en kreditfacilitet från bolagets huvudägare, MF30 Holding, uppgående till maximalt 10 miljoner kronor.

"Lohilo bedömer att kreditfaciliteten tryggar bolagets likviditetsbehov till utgången av året", heter det.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093