23948sdkhjf

Leveransstörningar under Midsonas tredje kvartal

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett resultat efter skatt på 31 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (34). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:51).

Ebitda-resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 80 miljoner kronor (72), motsvarande en marginal på 9,0 procent (8,8).

Nettoomsättningen låg på 893 miljoner kronor (821).

"Årets tredje kvartal präglades av intensiva förberedelser inför julen, som för många produktgrupper är vår högsäsong. Utvecklingen för koncernen var blandad, med goda resultat i många delar av verksamheten, men på grund av fortsatta leveransstörningar och dåliga skördar såg vi sämre resultat i andra delar", skriver vd Peter Åsberg i delårsrapporten.

Han pekar på ökade världsmarknadspriser för flera nyckelråvaror under kvartalet. Även plast och andra förpackningsmaterial blev betydligt dyrare.

"Kostnadsökningar för råvaror, insatsvaror och transporter har gjort att vi förbereder prisökningar. I vissa fall ganska kraftiga. Eftersom störningar i leveranskedjan är ett globalt och välkänt problem tror vi att våra planerade prisökningar kommer att accepteras. Parallellt arbetar vi hårt för att parera utmaningarna inom leverantörskedjan och följer noga det globala läget", skriver Midsonas vd.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109