23948sdkhjf

Vatten i fokus på ny mässa

En ny mässa vill ta ett helhetsgrepp om vatten, med fokus på allt från tekniska lösningar till strategier för ett hållbart samhälle via innovationer och kompetensutveckling.

Det är Svenska Mässan i Göteborg som startar mötesplatsen Vattenmässan som ska hållas första gången 24-26 oktober 2023 och sedan vartannat år.

Det finns ett antal svenska mässor med kopplingar till vatten och någon kanske undrar varför det behövs ytterligare en mässa. Förr hölls VA-mässan i Göteborg och sedan dess har Svenska Mässan fortsatt föra dialog med olika aktörer och insett att det finns ett behov i branschen att träffas och även en längtan tillbaka till Göteborg med helt andra möjligheter berättar Anki Fagerström och Annika Persson på Svenska Mässan.

Jag tror att det ligger i att vi har en möjlighet att skapa den här spännvidden från en kärnmässa till ett kunskapsband, förklarar Anki.

De menar också att Svenska Mässan arrangerar en rad andra mässor som de kan dra fördel av när de nu arrangerar en vattenmässa.

Det handlar till exempel om Kvalitetsmässan som är en stor mötesplats för offentlig sektor och där upphandlingar och beställarkompetens är en viktig del, frågor som är högst aktuella även i vattenbranschen.

Där har vi starka samarbeten med bland annat med SKR, Sveriges kommuner och regioner, säger Annika.

Inom VA-sidan finns ett stort problem med eftersatt underhåll på vattenledningar vilket ger en tydlig koppling till Underhållsmässan.

På Svenska Mässan anordnas också Processteknikmässan med fokus på allt från pumpar till industriell vattenrening som också har tydlig koppling till vatten.

Företrädare inom branschen vill gärna locka fler kvinnor och yngre att besöka mässan för att i förlängningen söka jobb i branschen.

Där har vi också exempel från andra mässor där vi jobbar med detta på ett konstruktivt och bra sätt, menar Annika.

Annika Persson och Anki Fagerström på Svenska Mässan. Foto: Martin Wänerholm och Svenska Mässan. 

För att skapa en bra mässa kommer Svenska Mässan att ha ett branschråd med personer både från besökar- och utställarled, organisationer samt myndigheter som får komma med input på innehåll och utformning. Anki menar att detta är en viktig del.

Det här är ju någonting vi gör tillsammans, det är ingenting vi gör själva på något sätt.

Andra VA-mässor jobbar mer med mässan som den stora delen men här vill vi lyfta upp det till en annan nivå.

Anki Fagerström

Annika berättar att det är en bred mässa inte bara när det gäller innehåll utan även målgrupp.

Vi vill rikta oss mot hela värdekedjan i branschen för att få till stånd den dynamik som man uppnår när man når olika målgrupper. Det är då det blir en katalysator för förändring.

Coronapandemin har påverkat mässbranschen kraftigt och inneburit omställning till mer digitala evenemang. Annika berättar att mässan tar med sig erfarenheterna som skapats under corona.

Vi ser ju att geografi inte längre spelar någon roll och att vi kan attrahera nya målgrupper som tidigare inte kunnat komma.

Båda två tror att mässbranschen framöver kommer att förena det bästa av två världar och skapa hybridmässor med både en digital och en fysisk del.

Vi tror också att livslängden på mässorna kommer att öka tack vare det digitala, förklarar Annika.

Basen för mässan är både utställarna och seminarier där besökarna ska kunna ta del av produkter, kompetensutveckling och goda exempel som de kan använda i sin egen verksamhet.

Men Anki och Annika vill att det ska vara en mässa som är mycket bredare.

Andra VA-mässor jobbar mer med mässan som den stora delen men här vill vi lyfta upp det till en annan nivå, säger Anki.

Därför skapar de bland annat konferensen Water Summit där beslutsfattare ges möjlighet att fokusera på affärsutveckling och strategiarbete som kan implementeras ute i verksamheterna.

Vi har gjort liknande på andra mötesplatser och där har vi lyckats locka både politiker och beslutsfattare, säger Annika.

På Vattenmässan blir det också fokus på innovationer, digitalisering och AI. Annika fortsätter.

Vi vet att till exempel yngre är väldigt intresserade av vad det är som ligger i absolut framkant.

En del blir därför ett innovationstorg där besökare och utställare ska kunna prata innovation och nya tekniska lösningar för att skapa ett hållbart samhälle.

En satsning på startup-bolag blir det också där dessa kan möta aktörer inom offentlig sektor eller större etablerade företag vilket Annika och Anki hoppas ska skapa spännande innovationer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109