23948sdkhjf

Elbristen tvingar Pågen att höja priserna: ”Oansvarig politik”

Huvudlös, oansvarig, aktivistisk och gravt inkompetent. Så beskriver Pågens vd den svenska energipolitiken. På grund av de skenande elpriserna i södra Sverige tvingas företaget öka priset på sina varor och bagerijätten ser allvarliga risker när det gäller livsmedelsförsörjningen. "Den energipolitik som förs kan få mycket allvarliga konsekvenser för befolkningen", säger vd Anders Carlsson Jerndal.

Hälften av all den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne och vartannat bröd som äts i landet bakas av bagerijätten Pågens omkring 1 500 anställda. Verksamhet som kräver stora mängder energi oavsett om det blåser eller är soligt ute.

De skenande elpriserna utgör ett direkt hot mot verksamheten såväl som konkurrenskraften för svenska livsmedel, menar Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Vår verksamhet klassas som samhällsviktig så det här är ett mycket allvarligt bekymmer. Pandemin har visat att vi i termer av beredskap behöver öka den svenska livsmedelsproduktionen men vår konkurrenskraft blir sämre när vi har tre gånger så höga energikostnader som för ett år sedan. Trots att vi har den största kostnadsökningen på spannmål i modern tid så slår kostnadsökningarna på energi igenom högre. Det här är en politiskt skapad situation och inget annat, säger han.

Energiproduktionen kan delas in i planerbara och icke planerbara energikällor. Vindkraften och solkraften kräver blåst eller sol medan kärnkraftens reaktorer kan sättas igång och vattenkraftens ansamlande dammar kan öppnas vid behov.

Bulken i den svenska energiförsörjningen kommer från vattenkraft i norra Sverige men problemet är att via stamnätet transportera den till södra Sverige. Dessutom är vattenkraften i det närmaste redan fullt utbyggd och kommer i framtiden i allt högre grad att behövas till det växande behovet i Norrland.

Nedstängningen av den planerbara kärnkraften har inneburit att södra Sverige, elområde 4, får elbrist när vind och solkraften inte levererar. Detta trots att Sverige är nettoexportör av energi särskilt under gynnsamma väderförhållanden.

Regeringen måste omedelbart sluta att blanda ihop överkapacitet med effektbrist. De försöker dribbla bort korten istället för att ta ansvar och lösa problemen. Det är en huvudlös politik driven av en gravt inkompetent regering plus stödpartier som sett till att vi hamnat i den här situationen. Eftersom alla är överens om att det är koldioxiden vi behöver bekämpa så borde vi bygga ut den koldioxidfria kärnkraften på löpande band och framförallt inte stänga ned reaktorer. Inte göra oss beroende av väder och vind som dessutom innebär mer koldioxidutsläpp, säger Anders Carlsson.

Resonemanget att nedstängningen av kärnkraften skulle bero på att kärnkraft i sig inte är lönsamt köper han inte.

– Det är klart att saker blir olönsamma om man belägger dem med straffskatter och på annat sätt aktivt motarbetar dem av ideologiska skäl.

Eftersom efterfrågan på planerbar energi även i grannländerna stiger avsevärt när väderförhållandena är missgynnsamma ökar också priset på elbörsen och särskilt drabbade blir elområde 4.

– Som en konsekvens av den här plakatpolitiken tvingas vi öka priserna mot våra kunder som i slutänden innebär prishöjningar mot konsument. Procentuellt innebär det tvåsiffriga ökningar, vilket vi redan börjat implementera, konstaterar han.

1-2 kronor per bröd gissar han att priserna beräknas öka mot konsument. Och problemet är inte bara Pågens.

De andra skånska livsmedelsföretagen, det vill säga halva Sveriges produktion, drabbas också likadant. Alla sunda företag tvingas öka priserna om kostnaden ökar så i slutänden är det de konsumenter som har det allra sämst ställt som kommer drabbas mest.

Ökade priser gör att de svenska produkterna får svårare att hävda sig på marknaden.

Den svenska livsmedelsproduktionen har högt anseende men då gäller det så klart att vi ger den förutsättningar att växa. Särskilt eftersom vi i dagsläget är mycket beroende av importerade livsmedel.

Pandemin har gjort att beredskap kommit högre upp på agendan och enligt Anders Carlsson Jerndal är det angeläget att skala upp den svenska livsmedelsproduktionen.

Vi har inte investerat i vårt jordbruk som man gjort i exempelvis Danmark och Holland. Nu ser vi vikten av att skala upp den svenska livsmedelsproduktionen inte minst som en viktig säkerhetspolitisk fråga men då krävs det billig eller åtminstone konkurrenskraftig energi. Oavsett hur mycket man vill det så kommer vindkraften inte att vara lösningen för att möta den kraftigt ökande energikonsumtionen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094