23948sdkhjf

Ekologisk odling – inte alltid bättre för miljön

I jämförelse mellan konventionellt och ekologiskt beror miljövinsterna på vilken måttstock som används.

I ett nytt forskningsprojekt från Agrifood Economics Centre på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där tidigare forskning undersökts framgår det att det inte går att ge något entydigt svar på vad som är bäst för miljön när valet står mellan konventionell och ekologisk odling.

– Vår sammanställning tyder på att när miljöpåverkan mäts per hektar åkermark ger ekologisk odling ökad biologisk mångfald, mindre näringsläckage och lägre utsläpp av växthusgaser. Men om miljöpåverkan i stället beräknas utifrån hur mycket mark som krävs för att producera en bestämd mängd livsmedel, ja, då finner vi att ekologisk odling enbart har en positiv effekt på biologisk mångfald. Utsläppen av växthusgaser och näringsläckage kan till och med öka ifall samma mängd livsmedel ska produceras med ekologiskt i stället för konventionellt jordbruk, säger Fredrik Wilhelmsson, föreståndare vid Agrifood Economics Centre i en kommentar.

I rapporten framhålls hur svårt det kan vara att mäta och bedöma miljöpåverkan på grund av att det finns väldigt många olika faktorer runt ett jordbruk och ett landskap som samverkar och som kan förvirra resultaten.

– Valet av måttstock är viktigt för att bedöma om ekologisk odling är bättre för miljön än konventionell odling. Det är komplicerat att mäta hur en odlingsmetod påverkar miljön. För det första skiljer sig odlingsmetoderna åt. En rättvis jämförelse dem emellan ställer stora kvalitetskrav på den naturvetenskapliga forskningen. För det andra beror resultatet på om den uppmätta miljöpåverkan ska relateras till arealens eller skördens storlek, säger Christian Jörgensen, utredare vid Agrifood Economics Centre.

Utredarna vid Agrifood efterlyser nu fördjupad kunskap om vad som sker i andra sektorer när jordbruket är ekologiskt och inte konventionellt. Utifrån detta kan man sedan försöka göra en fullständig analys av miljöpåverkan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063