23948sdkhjf

Arla växte på volatil marknad

Under 2021 ökade Arlas globala omsättning med 5,6 procent till 11,2 miljarder euro (10,6), det framgår av företagets senaste årsrapport. Omsättningsökningen beror främst på högre försäljningspriser samt att försäljningen inom strategiska varumärken ökade med 4,5 procent

Arlaintjäningen, som mäter det värde som Arla skapar per kilo mjölk från ägarna, uppgick till 39,7 eurocent 2021, jämfört med 36,5 eurocent 2020.

Försäljningen till dagligvaruhandeln var fortsatt hög under året och bidrog till en volymtillväxt på 4,5 procent där bland annat varumärken som Arla, Castello och Starbucks fortsatte att öka. Ökade investeringar i e-handelsverksamhet ledde till en tillväxt på 17 procent.

Omsättningen i Sverige år 2021 var 14,517 miljarder kronor jämfört med 14,268 miljarder kronor år 2020, en ökning med 1,7 procent.

– Arla Sverige har under 2021 fortsatt att ta marknadsandelar för majoriteten av kunder, kategorier, kanaler och varumärken. Jag är väldigt stolt över det arbete som alla medarbetare gjort. I samband med att samhället långsamt öppnade upp igen såg vi också en återhämtning inom Foodservice. Under andra halvan av året har dock inflations- och råvarukostnader varit en stor utmaning, säger Kai Gyllström, vd Arla Sverige i en kommentar.

Arla har beslutat om en konsolideringspolicy som innebär att efterlikviden till mjölkbönderna ökade till 1,5 eurocent per kilo mjölk istället för tidigare 1,0 eurocent, förutsatt att kooperativet uppnår en årlig nettoresultatandel på minst 2,8 procent av omsättningen.

– 2021 var ett tufft år på gårdarna då både mjölkbönderna och Arla påverkades av pandemins fortsatta effekter och snabbt stigande produktionskostnader. Därför är jag stolt över att företaget har kunnat leverera en intjäning som placerar Arla bland marknadsledarna i Europa och stödjer våra ägare, säger Jan Toft Nørgaard, Arlas styrelseordförande i rapporten.

Arla Europe levererade en total varumärkesdriven volymtillväxt på 2,3 procent, utöver fjolårets exceptionella tillväxt på 5,9 procent.

Arla International levererade en varumärkesdriven volymtillväxt på 9,1 procent, ett fortsatt starkt resultat efter fjolårets 11,6 procent.

Arla Foods Ingredients (AFI), ökade sin verksamhet med 14,5 procent och levererade en ökad omsättning på 794 miljoner euro jämfört med 716 miljoner euro 2020. Betydande ökningar av råvaru- och energipriserna tärde dock på marginalerna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109