23948sdkhjf

Så presterade Umida

Umida, som producerar och säljer alkoholhaltiga drycker, redovisar en nettoomsättning exklusive punktskatter på 32,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (26,6), en ökning med 21 procent jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinstmarginalen ökade med 11 procentenheter under fjärde kvartalet.

Ebitda för kvartalet blev 4 miljoner kronor, motsvarande en ebitda-marginal om 13 procent (6). Rörelseresultatet uppgick till 2,8 miljoner kronor (1,2).

"Det som påverkar vårt resultat från ebitda till sista raden är en extraordinär avskrivning kopplat till tidigare förbättringsåtgärder på fastigheten i Götene där vi fortsatt hyr en mindre yta. Avskrivningen har korrigerats till att löpa ut när hyresavtalet löper ut vilket får en negativ bokföringsmässig resultateffekt om cirka 800 tusen kronor", står det i bokslutsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -273 tusen kronor, beroende på fraktförseningar till USA.

För helåret 2021 hade Umida en nettoomsättning om 80,4 miljoner kronor vilket är en tillväxt om 38 procent jämfört med 2020. Ebitda-resultat blev 6,8 miljoner kronor, en förbättring om 16 miljoner jämfört med 2020.

"Ebitda-marginalen för helåret når 8 procent vilket inte är långt ifrån vårt långsiktiga mål om att nå 10 procent. På sista raden gör bolaget för första gången ett positivt resultat på helåret och når 4 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 8,3 miljoner kronor jämfört med 2020 och en vinstmarginal om 5 procent", skriver vd Filip Lundquist i rapporten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109