23948sdkhjf

Omsättningsökning men lägre resultat för Midsona

Midsona redovisar ett justerat ebitda-resultat om 62 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (94). Den justerade ebitda-marginalen blev 6,4 procent (9,7). Nettoomsättningen uppgick till 972 miljoner kronor (965). Det justerade rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor (56).

Midsona såg en succesiv förbättring i omsättningen under det första kvartalets gång. Den positiva trenden har fortsatt i början av april.

Det skriver vd Peter Åsberg i kvartalsrapporten.

"Initialt sett var försäljningsutvecklingen svag men vände till en god återhämtning i mars, som blev den starkaste försäljningsmånaden sedan oktober 2020. Den positiva trenden har fortsatt i början av april med en fin försäljningsökning jämfört med föregående år", skriver Peter Åsberg.

Försäljningen i det första kvartalet uppges ha varit starkast för Midsonas större varumärken i kategorierna hälsolivsmedel och konsumenthälsoprodukter medan det var fortsatt utmanande för ekologiska produkter, även om försäljningen i kategorin successivt återhämtade sig i perioden.

"Under kvartalet har vi sett fortsatta prisökningar på råvaror, färdigvaror, förpackningsmaterial, transporter och energi, där till exempel gaspriserna för våra produktionsanläggningar i Tyskland stigit markant. Det stigande priset på konstgödsel, som slagit hårt mot matproduktionen världen över, har haft mindre betydelse för Midsona då ungefär hälften av vårt utbud utgörs av ekologiska produkter där kemisk gödning inte används", skriver Peter Åsberg.

De problem i försörjningskedjan som upplevdes i slutet av förra året har förvärrats med fortsatta transportproblem och bristsituationer på vissa rå- och insatsvaror, uppger Midsona-chefen vidare.

Bolaget initierade prishöjningar under det fjärde kvartalet, vilka fick full effekt under mars månad. Kriget mot Ukraina eldade dock på kostnadsinflationen ytterligare och därför har bolaget initierat ytterligare prishöjningar som beräknas få fullt genomslag under det tredje kvartalet, enligt vad Peter Åsberg uppger.

"Våra nya prishöjningar har generellt mottagits väl eftersom kostnadsinflationen och dess orsaker är väl kända. På våra nyckelmarknader Danmark och Tyskland tar det dock något längre tid för våra prisökningar att få genomslag eftersom vi har en relativt sett större andel kontraktstillverkning på dessa marknader", heter det.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094