23948sdkhjf

Viva Wine ökade omsättning med en tredjedel

Vinkoncernen Viva Wine Gorup, som handlas på First North, hade en nettoomsättning på 871 miljoner kronor (687), en ökning med nära 27 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 25,2 procent (21,5).

Rörelseresultatet sjönk till 65 miljoner kronor (73) och rörelsemarginalen blev 7,5 procent (10,6).

EBITA, justerad, ökade till 95 miljoner kronor (78).

Marknadsandelen mätt i volym ökade i Sverige till 25,8?procent (25,4), i Finland till 16,9 procent (16,4) och i Norge till 5,5 procent (3,4).

"Första kvartalet saknade inte utmaningar och präglades av flera faktorer som påverkade vår verksamhet. I början av året bidrog omikron till höga sjuktal och minskad vinkonsumtion. I februari inleddes det besinningslösa kriget mot Ukraina vilket har fått följdverkningar på prisutveckling, allmän oro och inte minst bristsituation på vissa insatsvaror ", skriver Emil Sallnäs, vd för Viva Wine, i delårsrapporten.

Han är dock nöjd med utvecklingen för bolaget under första kvartalet.

"Vi har stärkt vår position på samtliga nordiska monopolmarknader och ökat våra marknadsandelar. Detta är i huvudsak drivet av stark produktutveckling. Bäst har det gått i Norge där vi ökade vår andel med två procentenheter. I Finland har vi återtagit vår position som näst störst på marknaden och i Sverige har vi ytterligare förstärkt vår förstaplats. E-handelsmarknaden i Europa har normaliserats från en mycket speciell period föregående år då försäljningen var driven av ett nedstängt samhälle. Samtidigt kan vi se att kunderna, som har vant sig vid att handla online, även fortsättningsvis kommer att göra det och vi fortsätter vår satsning att expandera på nya marknader", skriver vd.

Flera omvärldsfaktorer har drivit upp kostnaderna och, förutom stigande inflation, har krig och containerbrist inneburit ökade produkt- och transportkostnader.

"Det bidrog till en något lägre lönsamhet i första kvartalet eftersom den första prisjusteringsperioden, som är styrd av monopolen, inträffade först i mars. Att bibehålla marginalerna framåt är väldigt viktigt för oss och vi kommer att göra flera prisjusteringar på samtliga marknader för att skydda våra marginaler", heter det.

Viva ser fortsatt många förvärvsmöjligheter både i Europa och i Norden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078