23948sdkhjf

Dalsspira minskade omsättningen med 25 procent

Spotlightlistade Dalsspira mejeri hade en omsättning uppgående till 5,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2022, en nedgång med 25 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet försämrades till -2,9 miljoner kronor (-1,2).

"Efter att ha besökt många av våra kunder har det blivit tydligt att det finns en stor ojämlikhet i prissättningsstrategin till konsument", skriver nytillträdde vd:n Mikael Olsson i sin första kvartalsrapport och pekar på att lokala producenters varor beläggs med högre påslag till konsument i butiksledet.

En bieffekt av detta, som Mikael Olson kallar osund prisstrategi som bidrar till att konsumenter uppfattar lokala produkter som dyra, blir att Dalsspira har svårt att ta ut kostnadsökningar mot kund.

"En ökning av en redan högt prissatt vara gör att försäljningen minskar. Därtill har vi betydligt färre produkter att sprida ut våra kostnadsökningar på än producenter som har världen som marknad. I butiksledet hamnar små producenter i kläm när de stora matkedjorna pressar priset till sina konsumenter för att mildra effekterna av den ökande inflationen. Konsekvensen riskerar dock att bli färre lokala producenter och ett ökat beroende av några få stora nationella eller multinationella jättar", skriver han.

Bortsett från dessa utmaningar ser Dalsspira fram emot försäljning nya produkter och "med en pandemifri sommar bör vi kunna hämta hem en del försäljning och jobba vidare mot en resultatförbättring", skriver vd.

Den 31 mars 2022 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 0 tusen kronor (0). Dalsspira har räntebärande skulder om 4 miljoner kronor (3) samt en checkräkningskredit om 2,3 miljoner kronor (2,3) vilken per den 31 mars var nyttjad med 1,7 miljon kronor (2,2). Vidare tillfördes bolaget cirka 900 tusen kronor från optionsförfall efter periodens utgång.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094